Västerbottensteatern


Pressrum för Teater • UngHästen • Nordiskt Berättarcentrum

Västerbottensteatern i media

Västerbottensteatern i sociala medier

VÄSTERBOTTENSTEATERN med UngHästen och Nordiskt Berättarcentrum

Västerbottensteatern är regional länsteater i Västerbotten med säte i Skellefteå. Teatern är ett aktiebolag där ägarna består av Region Västerbotten (60%) och Skellefteå kommun (40%). Vår vision är att vi skall vara stadens stolthet och regionens kvartersteater. Vår verksamhetsidé är att vi genom scenkonst, underhållning, berättande, pedagogik och socialt engagemang vill göra Västerbotten till en mer attraktiv plats att leva på.

VÄSTERBOTTENSTEATERN producerar och spelar egna föreställningar i Skellefteå och på turné i regionen för målgrupper i alla åldrar. Under ett verksamhetsår spelas 300-400 föreställningar för ca 35 000 personer. Västerbottensteatern arrangerar dessutom gästspel med föreställningar, föreläsningar och andra evenemang, ofta med anknytning till aktuella samhällsfrågor. I den publika verksamheten ingår även avdelningarna UngHästen och Nordiskt Berättarcentrum.

UNGHÄSTEN arbetar med en interaktiv metod, framför allt med barn och unga som målgrupp och med ett stort socialt engagemang. Föreställningarna är tänkta att engagera unga och ge dem kraft att våga ta ställning. Avdelningen erbjuder även interaktiv teater till företag som ett sätt att arbeta med organisationsutveckling.

År 2018 fick Västerbottensteatern i uppdrag av Skellefteå kommun att etablera en ny avdelning på teatern - NORDISKT BERÄTTARCENTRUM, som skall verka inom den nordiska berättarvärlden, men även med kontakter ute i Europa. Verksamhetsområden är berättande som; pedagogisk metod, socialt verktyg, bevarare, levandegörare och förmedlare av kulturarv, samt berättande som scenisk konstform. Verksamheten har förutom kommunalt stöd även projektstöd från Region Västerbotten och Statens Kulturråd.

Kontaktpersoner

Kalina Wallenberg
Marknadschef/presskontakt
Kalina Wallenberg
Challa Gustavsson
VD
Challa Gustavsson
Kristina Bygdén
Kommunikatör/grafisk formgivare
Kristina Bygdén
Sofia Lindblom
Grafisk formgivare/kommunikatör
Sofia Lindblom
Bobo Lundén
Konstnärlig ledare
Bobo Lundén
Robert Herrala
Avdelningschef, Nordiskt Berättarcentrum
Robert Herrala
Malin Lundqvist
Avdelningschef UngHästen
Malin Lundqvist
Martin Hedqvist
Styrelseordförande Västerbottensteatern
Martin Hedqvist
David Åkerlund
Skådespelare/företagsansvarig UngHästen
David Åkerlund
Olga Pettersson
Producent
Olga Pettersson
Producentansvar för bl a Årets kulturkommun
Lillemor Skogheden
Dramapedagog och amatörteaterkonsulent
Lillemor Skogheden
Monica Lindgren
Producent, Nordiskt Berättarcentrum
Monica Lindgren
Malin Åberg
Pedagog/programkoordinator, Nordiskt Berättarcentrum.
Malin Åberg
Theresa Eriksson
Pedagog & producent, Nordiskt Berättarcentrum
Theresa Eriksson
Maria Asserud
Publikutvecklare och biljettansvarig
Maria Asserud
070 - 569 56 32
Skellefteå Stadsbibliotek
Katarina Kling Löfbom
Albin Avander
Samtalsledare & pedagog, UngHästen
Albin Avander
Therese Eriksson
Projektledare ÅKK
Therese Eriksson
Rose-Marie Lindfors
Berättare & Dramapedagog på Nordiskt Berättarcentrum
Rose-Marie Lindfors
Olov Häggmark
kulturpedagog med inriktning mot unga, Kultur- och biblioteksavdelningen
Olov Häggmark
Anna Jirstrand Sandlund
VD Kulturhusbolaget
Anna Jirstrand Sandlund
Maria Broman
VD Visit Skellefteå
Maria Broman
Tora Von Platen
Dramaturg och TF Konstnärlig ledare
Tora Von Platen