2019-05-08 11:56Bloggpost

"När en gör något roligt och viktigt så vill en ju inte sluta!"

Museum Anna Nordlanders konstpedagog Veronica Olofsson pratar kring ett foto taget av en deltagarna i Kvinnorum, Karin Långdahl, som tagit plats i konstutställningen på Skellefteå Konsthall.Museum Anna Nordlanders konstpedagog Veronica Olofsson pratar kring ett foto taget av en deltagarna i Kvinnorum, Karin Långdahl, som tagit plats i konstutställningen på Skellefteå Konsthall.

Studiecirkeln KVINNORUM, där bl a svenska och afganska kvinnor möts i samtal, blev så lyckat att nu har en ny serie samtal startats upp under ledning av Nordiskt Berättarcentrums Theresa Eriksson och Museum Anna Nordlanders Veronica Olofsson.

Under hösten 2018 startade studiecirkeln Kvinnorum, som är ett samarbete mellan Nordiskt Berättarcentrum, Museum Anna Nordlander (MAN) och Sensus. I Kvinnorum får deltagarna, med ursprung från bland annat Afghanistan och Sverige, mötas och samtala om viktiga frågor.

–Projektet avslutades egentligen i december 2018, men viljan att fortsätta ses var så stark att vi bara var tvungna att göra något mer, berättar Theresa och fortsätter:

– Genom muntligt berättande och skapande närmar vi oss varandra, hittar förståelse och samhörighet, knyter kontakter och får uppleva delaktighet. Så flera av de gamla deltagarna erbjöds en fortsättning med fyra tillfällen där vi fördjupar oss i olika teman varje gång. Hittills har vi setts två gånger och arbetat med teman som Här är jag och Att ta plats.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Kvinnorum är en idé om att genom konst och kultur föra samman kvinnor för att samtala om hur det är att vara kvinna idag. Vad bär vi med oss i arv av de som har gått före? Vilka mönster följer vi och vad har vi valt att göra annorlunda? Vilka skillnader eller likheter finns beroende på var vi har växt upp?

Samtalen utgick från olika inspirationsmaterial för samtal, bl.a. Västerbottensteaterns berättarföreställning KvinnORKAn av och med Matilda Kjellmor och Museum Anna Nordlanders konstutställning Jag är störst, av Ulrika Sparre.

Den första omgången av studiecirkeln bestod av 6 träffar, och deltagare var kvinnor födda i Afghanistan och kvinnor födda i Sverige. Den andra omgången genomförs under april-maj 2019.

Kvinnorum är ett samarbete mellan Nordiskt Berättarcentrum/Västerbottensteatern, Museum Anna Nordlander och Sensus, med stöd av Länsstyrelsen i Västerbotten.Om VÄSTERBOTTENSTEATERNS PRESSRUM: Teater – UngHästen – Nordiskt Berättarcentrum

Västerbottensteatern är regional länsteater i Västerbotten med säte i Skellefteå. Teatern är ett aktiebolag där ägarna består av Region Västerbotten (60%) och Skellefteå kommun (40%). Vår vision är att vi skall vara stadens stolthet och regionens kvartersteater. Vår verksamhetsidé är att vi genom scenkonst, underhållning, berättande, pedagogik och socialt engagemang vill göra Västerbotten till en mer attraktiv plats att leva på. *** VÄSTERBOTTENSTEATERN producerar och spelar egna föreställningar i Skellefteå och på turné i regionen för målgrupper i alla åldrar. Under ett verksamhetsår spelas 300-400 föreställningar för ca 35 000 personer. Västerbottensteatern arrangerar dessutom gästspel med föreställningar, föreläsningar och andra evenemang, ofta med anknytning till aktuella samhällsfrågor. I den publika verksamheten ingår även avdelningarna UngHästen och Nordiskt Berättarcentrum. *** UNGHÄSTEN arbetar med en interaktiv metod, framför allt med barn och unga som målgrupp och med ett stort socialt engagemang. Föreställningarna är tänkta att engagera unga och ge dem kraft att våga ta ställning. Avdelningen erbjuder även interaktiv teater till företag som ett sätt att arbeta med organisationsutveckling.§ *** NORDISKT BERÄTTARCENTRUM: År 2018 fick Västerbottensteatern i uppdrag av Skellefteå kommun att etablera en ny avdelning på teatern - Nordiskt Berättarcentrum, som skall verka inom den nordiska berättarvärlden, men även med kontakter ute i Europa. Verksamhetsområden är berättande som; pedagogisk metod, socialt verktyg, bevarare, levandegörare och förmedlare av kulturarv, samt berättande som scenisk konstform. Verksamheten har förutom kommunalt stöd även projektstöd från Region Västerbotten och Statens Kulturråd.

Relaterad media