NYHETSRUM


E-DROP

Featured press releases

Om E-drop

E-drop är brevlådan 2.0, en ny tjänst för alla digitala inköp. Det tempererade skåpet garanterar en obruten kylkedja, och leveransen kommer ända hem till mottagaren. Privatkonsumenten vinner tid och bekvämlighet, offentliga verksamheter kan öka servicegraden och göra det smidigare för personalen, handlare kan bygga lojalitet med kunderna och komma åt Last Mile-utmaningen till en lägre kostnad. E-drop möjliggör för ruttoptimering när många leveranser till ett område kan samordnas.

Contacts

Susanne Hjorthagen
VD E-drop
Susanne Hjorthagen
Josefine Granath
Account Manager
Josefine Granath
Offentlig Verksamhet
Robin Nilsson
Account Manager
Robin Nilsson
Fastighet och Dagligvaruhandel
Sofhie Mandusson
Kommunikationsansvarig
Sofhie Mandusson