2024-04-23 07:15Pressmeddelande

Hörby satsar på välfärdsteknik

Hörby kommun

I förra veckan berättade vi om kommuner i stora Stockholm som slutit avtal med E-drop om tempererade leveransskåp för en mer effektiv hemtjänst. Men E-drop gör förstås lika stor nytta för mindre kommuner på landsbygden. Vi säger välkommen i gänget, Hörby!

På fornnordisk tid uttalade man Hörby som Hörgr. Det går ju inte ens att föreställa sig den typen av skånska idag, lika lite som att de på den tiden kunde föreställa sig att det en dag skulle finnas hemtjänster och teknik som hjälpte hemtjänsterna att ta hand om de äldre invånarna med behov av omvårdnad.

Med E-drop kan man beställa livsmedel digitalt och få dem levererade till de strategiskt utplacerade skåpen, som har både kyl- och frysfunktion. Det här medför en rad vinster för en organisation som hemtjänsten: 1) Ingen behöver lägga tid och kraft på att åka och handla fysiskt. 2) Ingen behöver planera arbetsdagen för att ta emot leveranser, utan maten kan plockas upp när det passar bäst i schemat. 3) Tiden som sparas in minskar stressen och ökar den tid som finns att förfoga för huvuduppdraget; omvårdnad.

Hörby med knappt 16 000 kommuninvånare har avtalat om 13 skåp.

Vi har pratat med andra kommuner som börjat med E-drop och kände oss trygga med att vi inte behövde testa i liten skala, utan det här är en teknik och en tjänst som kommer att hjälpa oss i det dagliga arbetet, säger verksamhetschefen Sanna Sandström.  

Helsingborg och Kristianstad var först ut när E-drop lanserades. Det kan ta lite tid att etablera något helt nytt på en marknad men nu rör det snabbt på sig. Bara under årets första månader har tre nya kommuner installerat E-drop, och fler är på väg. E-drop går snabbt att få på banan med beprövad teknik och minimalt med utbildning för personalen. Alla som kan hantera en vanlig smartphone kan utan vidare lära sig E-drop på en kafferast. 


Ämnen: E-drop

Om E-drop

E-drop är brevlådan 2.0, en ny tjänst för alla digitala inköp. Det tempererade skåpet garanterar en obruten kylkedja, och leveransen kommer ända hem till mottagaren. Privatkonsumenten vinner tid och bekvämlighet, offentliga verksamheter kan öka servicegraden och göra det smidigare för personalen, handlare kan bygga lojalitet med kunderna och komma åt Last Mile-utmaningen till en lägre kostnad. E-drop möjliggör för ruttoptimering när många leveranser till ett område kan samordnas.


Kontaktpersoner

Josefine Granath
Account Manager
Josefine Granath
Offentlig Verksamhet
Robin Nilsson
Account Manager
Robin Nilsson
Fastighet och Dagligvaruhandel