Utvalda poster

Nyheter

Om Apoteket

Apoteket vill vara Sveriges ledande hälsoaktör. Vi hjälper våra kunder på apotek och på nätet med läkemedel, rådgivning och egenvård. Vi har ett brett utbud av hälsotjänster och produkter som löser, lindrar och förebygger problem. Inom vården hjälper våra farmaceuter regioner och kommuner att säkerställa säker och effektiv läkemedelsbehandling. Apoteket har en viktig funktion i samhället samtidigt som vi verkar på en marknad med hård konkurrens. Det kräver att vi agerar ansvarsfullt och gör en hänsynsfull avvägning mellan många olika intressen. Vår avkastning går till svenska staten som är vår ägare.

Behöver du Apotekets logotype? E-post: patric.wahlqvist@apoteket.se 

Kontaktpersoner

Elin Jarl
Chef extern kommunikation Apoteket
Elin Jarl