2024-05-24 06:30Pressmeddelande

Apoteket får en viktig roll i Sveriges beredskapslagring av läkemedel

Apoteket

Apoteket har efter upphandling fått förtroende att ansvara för en betydande del av Försvarsmaktens totala beredskapslager av läkemedel. Apoteket får även uppdraget att löpande försörja Försvarsmakten med läkemedel och vaccin.

– Tillgång till läkemedel och egenvård är livsviktig och Sveriges beredskap tar nu ett steg fram i och med detta omtag i hur läkemedel lagras. Vi är stolta över att Apoteket fått förtroendet att ansvara för det här viktiga uppdraget, säger Rasmus Nerman, vd på Apoteket.

Nya beredskapslager av läkemedel
Apoteket ska tillhandahålla beredskapslager av läkemedel för Försvarsmakten och säkerställa tillgång i händelse av kris eller krig. Försvarsmakten genomför dessutom regelbundet övningar i fredstid och nödvändiga läkemedel behöver även då vara tillgängliga.

Försvarsmaktens löpande verksamhet
Försvarsmakten har även löpande behov av läkemedel vid ett 40-tal vårdenheter. Apoteket har fått uppdraget att löpande leverera läkemedel och vaccin till dessa enheter som är spridda över landet. 

Beredskapslagring med Socialstyrelsen
Sveriges regering har gett Socialstyrelsen i uppdrag att köpa in och lagerhålla sjukvårdsprodukter som kan behövas vid traumavård, Apoteket ska stödja även Socialstyrelsen med denna beredskapslagring av läkemedel.

Samtliga tre uppdrag startar under våren och avtalsperioden inklusive optioner är nio år. I avtalen ingår det dessutom att kontinuerligt omsätta lagren för att minimera onödig kassation.


Om Apoteket

Apoteket är Sveriges ledande apoteksaktör med drygt 3 300 engagerade medarbetare som erbjuder läkemedel, hälsoprodukter och tjänster till privatpersoner, vården och företag. Med cirka 400 apotek, 600 apoteksombud, e-handel och digital rådgivning samt service till vårdgivare är Apoteket tillgängligt över hela landet. Kulturen präglas av omtanke om kunder och medarbetare för ett liv i hälsa. Varumärket är ett av Sveriges starkaste med högt anseende inom läkemedelskompetens och hållbarhet. Apoteket är statligt ägt och grundades 1971, omsättningen uppgår till cirka 23 miljarder kronor.


Kontaktpersoner

Elin Jarl
Chef extern kommunikation Apoteket
Elin Jarl

Relaterad media