2024-03-08 10:00Pressmeddelande

Apoteket publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2023

Apotekets årsredovisningApotekets årsredovisning

Apotekets års- och hållbarhetsredovisning sammanfattar 2023 med stark tillväxt, ett förbättrat rörelseresultat och fastslår Apotekets ledande position på marknaden.

– Våra gemensamma ansträngningar och strategiska beslut har stärkt Apotekets position och vi har gjort betydande framsteg inom alla verksamhetsområden. Med optimism och framtidstro tar vi sikte på det kommande året – redo att tillsammans möta nya möjligheter, säger vd Rasmus Nerman.

Års- och hållbarhetsredovisningen för 2023 finns tillgänglig på apoteket.se. Apoteket arbetar kontinuerligt med att minska miljöpåverkan så års- och hållbarhetsredovisningen tillgängliggörs därför digitalt: https://www.apoteket.se/om-apoteket/finansiell-information/ekonomiska-rapporter/.


Om Apoteket

Apoteket är Sveriges ledande apoteksaktör med drygt 3 300 engagerade medarbetare som erbjuder läkemedel, hälsoprodukter och tjänster till privatpersoner, vården och företag. Med cirka 400 apotek, 600 apoteksombud, e-handel och digital rådgivning samt service till vårdgivare är Apoteket tillgängligt över hela landet. Kulturen präglas av omtanke om kunder och medarbetare för ett liv i hälsa. Varumärket är ett av Sveriges starkaste med högt anseende inom läkemedelskompetens och hållbarhet. Apoteket är statligt ägt och grundades 1971, omsättningen uppgår till cirka 23 miljarder kronor.


Kontaktpersoner

Elin Jarl
Chef extern kommunikation Apoteket
Elin Jarl