2020-04-07 09:16Pressmeddelande

Ytterligare åtgärder krävs för att rädda besöksnäringen

Coronaviruset har slagit skoningslöst mot besöksnäringen. Runt om i hela Sverige varslas medarbetare om uppsägning och många företag har redan gått i konkurs. Minst 30 000 personer har varslats eller förlorat sina anställningar och fler varsel, rekonstruktioner och konkurser kommer varje dag.

Dagligen pratar Visita med hundratals medlemmar som vittnar om hur extremt allvarlig och akut situationen är. Till exempel har hotellnäringen i praktiken stått helt still i över tre veckor. I stad efter stad över hela Sverige står hotell och restauranger tomma.

Visita har gett en lång rad förslag på åtgärder och regeringen och dess samarbetspartier har till del gått oss till mötes. Men det behövs betydligt mer för att undvika massarbetslöshet.

-Regeringen behöver ta besöksnäringens akuta situation på allvar. Det behövs riktade åtgärder som direkt tar bort kostnaderna för företagen, säger Jonas Siljhammar VD på Visita.

-Besöksnäringen är den näring som har störst andel medarbetare som är unga och utrikesfödda och vi finns i hela landet. Nu riskeras dessa jobb. Det vore förödande för hela samhället om den här utvecklingen tillåts fortsätta.

Visita begär följande åtgärder: 

  1. Kompensation för fasta kostnader vid plötsligt intäktsfall

Åtgärder för att exempelvis minska resandet och antalet personer vid möten är viktiga för att minska smittspridningen, men får extremt negativa konsekvenser för besöksnäringen som näringen inte kan påverka.

Staten behöver inrätta ett system liknande det danska där företag kan ansöka om direkt stöd för att täcka sina fasta kostnader i förhållande till de intäktsbortfall man de facto haft. En fördel med ett sådant system är att stödet riktas dit det gör störst nytta. En sådan lösning behöver vara snabb och administrativt enkel.

  1. Utökat system för korttidspermittering

Det är positivt att systemet med korttidspermitteringar införts, men det är långtifrån tillräckligt i sin nuvarande utformning. Minskningen av arbetstiden behöver kunna vara upp till hundra procent (vilket redan är en realitet i stora delar av besöksnäringen). Den totala lönekostnaden behöver självklart minska motsvarande arbetstidsminskningen.

  1. Slopa arbetsgivaravgifterna tillfälligt

I detta akuta läge kan besöksnäringen inte betala avgifter för medarbetare som inte arbetar. Därför behöver arbetsgivaravgifterna slopas tillfälligt i åtminstone tre månader.

  1. Systemet för hyresreduceringar behöver nyttjas fullt ut

Stöd för att täcka de fasta kostnaderna, till exempel hyra, bör i första hand utformas så att företagen kan täcka sina fasta kostnader i förhållande till de intäktsbortfall man de facto haft (enligt punkt 1). Utifrån det förslag till hyresreducering som nu ligger är det dock viktigt att regeringens lanserade stödpaket börjar nyttjas direkt.

Trots att detta påpekats även från Fastighetsägarna är det för få fastighetsägare som inser situationens allvar och sitt eget ansvar. Denna brist på ansvarstagande gäller även statliga fastighetsägare, vilket självklart är helt orimligt.Om Visita

Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar cirka 5 400 medlemsföretag med över 7 800 verksamheter. Bland våra medlemmar finns restauranger, hotell, campingar, nöjesparker, vandrarhem, spa-anläggningar, turistbyråer och skidanläggningar. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga uppgift att teckna branschens kollektivavtal, stödja Visitas medlemsföretag i att växa och utvecklas och driva för besöksnäringen viktiga frågor.

Relaterade nyheter