2020-03-30 21:22Pressmeddelande

Regeringens stödpaket med tillfälliga hyresreduceringar välkomnas av parterna!

Fastighetsägarna, Svensk Handel och Visita välkomnar regeringens stödpaket till tillfälliga hyresreduceringar för utsatta branscher som hotell, restaurang, café och sällanköpsvaruhandel. Vi är överens om att regeringens lanserade stödpaket avseende hyresreduceringar nu måste nyttjas fullt ut och det helst, direkt i morgon bitti. Vår bedömning är att det statliga stödet kommer att underlätta för fastighetsägare och lokalhyresgäster att hitta lösningar. 

Situationen är akut för många lokalhyresgäster och sedan en tid tillbaka har fastighetsägare och hyresgäster över hela landet diskuterat olika förslag på lösningar i hyresfrågan. Vi ser att detta paket kommer att skapa förutsättningar för att våra företag ska kunna ta sig igenom den nuvarande krisen.

Vi har en pågående dialog med näringsdepartementet kring utformningen av hyrespaketet och återkommer med mer information när det är klart. I avvaktan på att alla detaljer i stödpaketet är på plats uppmanar vi nu våra medlemmar att snabbt agera på regeringens förslag till hyresreduceringar och skapa konstruktiva lösningar utifrån nuvarande förutsättningar.

Stockholm den 30 mars 2020

 

Fastighetsägarna               Svensk Handel                    Visita

VD Reinhold Lennebo        VD Karin Johansson          VD Jonas SiljhammarOm Visita

Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar cirka 5 400 medlemsföretag med över 7 800 verksamheter. Bland våra medlemmar finns restauranger, hotell, campingar, nöjesparker, vandrarhem, spa-anläggningar, turistbyråer och skidanläggningar. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga uppgift att teckna branschens kollektivavtal, stödja Visitas medlemsföretag i att växa och utvecklas och driva för besöksnäringen viktiga frågor.