2020-03-16 09:19Pressmeddelande

Välkomna besked från regeringen

Vid en pressträff på morgonen presenterade regeringen och dess stödpartier Centerpartiet och Liberalerna nya budgetåtgärder med anledning av coronavirusets effekter. Besöksnäringen, som sysselsätter över 200 000 personer varav en stor andel är unga och utrikesfödda, har drabbats hårdare än andra branscher till följd av minskat resande och inställda möten. Näringen omsätter ca 200 miljarder kronor årligen.

-Visita välkomnar regeringens åtgärder för att förbättra förutsättningarna för företagen i detta akuta läge. Effekterna av coronavirusets spridning är enorma för besöksnäringen. Vi ser redan hundratals varsel som omfattar tusentals personer och vi vet att det kommer att komma många fler. Ju längre detta pågår desto värre blir situationen, säger Jonas Siljhammar, vd på Visita.

Visita ser fortsatta behov av specifika insatser för besöksnäringen för att möta den akuta situationen. Bland annat behöver företag kunna få kompensation som uppstått på grund av beslutet att införa mötesrestriktioner för grupper på mer än 500 personer.

Regeringens stödpaket som presenterades idag innebär bland annat:

Korttidspermittering införs idag

Förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften genom att staten står för en större kostnad. Konstruktionen liknar korttidsarbete, men subventionsgraden utökas kraftigt. Arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Syftet är att rädda svenska jobb. Förslaget om korttidspermittering föreslås träda ikraft den 7 april och gälla under 2020 men det tillämpas från och med i dag den 16 mars.

Staten tar över sjuklöneansvaret i två månader

Staten föreslås tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14.

Likviditetsförstärkning via skattekontot

Förslaget innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis.Om Visita

Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar cirka 5 400 medlemsföretag med över 7 800 verksamheter. Bland våra medlemmar finns restauranger, hotell, campingar, nöjesparker, vandrarhem, spa-anläggningar, turistbyråer och skidanläggningar. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga uppgift att teckna branschens kollektivavtal, stödja Visitas medlemsföretag i att växa och utvecklas och driva för besöksnäringen viktiga frågor.