2020-03-13 14:29Pressmeddelande

Visita begär riktade stöd för att motverka effekterna av Coronautbrottet

Till följd av spridningen av coronaviruset har besöksnäringen drabbats hårt av minskat resande och inställda möten. De delar av den svenska besöksnäringen som drabbas hårdast sysselsätter över 200 000 personer, varav en stor andel är unga eller utrikesfödda. Näringen omsätter omkring 200 miljarder årligen.

- Nedgången är dramatisk över hela landet. Tusentals har redan varslats från sina jobb och vi vet att det kommer att bli betydligt värre. Nu krävs kraftfulla åtgärder för att undvika konkurser och stora uppsägningar, säger Jonas Siljhammar, vd på Visita.

Visita och besöksnäringen begär därför följande riktade krisinsatser av regeringen:

En möjlighet till krispermittering där staten tar löneansvaret
Läget i näringen är redan mycket allvarligt och ju längre Coronakrisen fortsätter ju värre blir det. Situationen för hotell och restauranger är så allvarlig att väldigt många riskerar att gå i konkurs. Regeringen måste därför snabbutreda möjligheten för företag inom hotell och restaurangnäringen att krispermittera utan löneansvar.
 
Kompensation med anledning av beslutet att förbjuda sammankomster över 500 personer
Många av Visitas medlemmar drabbas av beslutet att göra sammankomster med mer än 500 personer olagliga. Först drabbas självklart de som driver anläggningar för den typen av verksamhet, men konsekvenserna sprider sig snabbt till såväl hotell som restauranger. 
 
Företag som är verksamma inom besöksnäringen måste få anstånd med momsinbetalningar 
Den administrativa bördan att hantera så oerhört många avbokningar parallellt med alla andra frågor som Coronautbrottet för med sig bli övermäktigt för hotell och restaurangföretag. Vi föreslår därför ett temporärt fullständigt anstånd med alla momsinbetalningar för hotell och restaurangföretag i 6 månader. 
 
En särskild kreditfacilitet för svårt ansatta företag i besöksnäringen
Då flera företag i besöksnäringen kan få så allvarliga likviditetsproblem att de riskerar att gå i konkurs måste det skapas en funktion där dessa företag kan få krislån. 
 
Halverad arbetsgivaravgift under tre månader för att minska antalet uppsägningar
För att inte tvingas varsla eller säga upp personal på grund den enormt snabba minskningen av besökare och kunder bör arbetsgivaravgiften för företag inom besöksnäringen halveras under tre månader. 
 
Statligt ansvar för sjuklönen
Förslaget innebär ett tillfälligt stopp för arbetsgivarens ansvar att betala sjuklön. Slopad karens tillsammans med slopad sjuklön skulle minska den administrativa och ekonomiska belastningen för arbetsgivare.  Om Visita

Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar cirka 5 400 medlemsföretag med över 7 800 verksamheter. Bland våra medlemmar finns restauranger, hotell, campingar, nöjesparker, vandrarhem, spa-anläggningar, turistbyråer och skidanläggningar. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga uppgift att teckna branschens kollektivavtal, stödja Visitas medlemsföretag i att växa och utvecklas och driva för besöksnäringen viktiga frågor.

Relaterad media