2020-03-19 10:47Pressmeddelande

Kommuner behöver stötta besöksnäringen

Sveriges kommuner har ett stort ansvar att hjälpa till att mildra effekterna av coronaviruset för den svenska besöksnäringen. Visita har tagit fram exempel på ett antal åtgärder som skulle förbättra företagens extremt utsatta läge. 

Besöksnäringen drabbas hårt av coronavirusets effekter och läget i näringen är oerhört pressat. Tusentals människor har varslats från sina jobb och många fler varsel planeras. Utan kraftfulla åtgärder kommer vi snart att se konkurser och stora uppsägningar. 

-Vid sidan av att besöksnäringen är i behov av fler åtgärder från nationell nivå behöver även Sveriges kommuner hjälpa till att mildra konsekvenserna för besöksnäringen, säger Jonas Siljhammar, VD på Visita.

Visita uppmanar Sveriges kommuner att:

 • Införa ett stopp för uttag från företag av 
  - kommunala tillsynsavgifter för bl.a. livsmedelskontroll och tillsyn enligt alkohollagen, miljöbalken och lagen om tobak och liknande produkter
  - kommunala avgifter vid markupplåtelser för bland annat uteserveringar
  - andra taxereglerade avgifter, t.ex. VA- och renhållningsavgifter
  - hyror för lokaler som kommunen upplåter åt företag
 • Återbetala avgifter för 2020 som företag redan har debiterats av kommunen.
 • Låt restaurangernas uteserveringar öppna tidigare och stänga senare på säsongen och var generös med serveringstider och uteserveringarnas ytor
 • Korta betaltiden till företag som levererar till kommunen för att på så sätt ytterligare bidra till att stärka företagens likviditet
 • Skjut upp evenemang i stället för att avboka för att låta de pengar som betalats in stanna hos företaget
 • Säkerställ tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen

 Om Visita

Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar cirka 5 400 medlemsföretag med över 7 800 verksamheter. Bland våra medlemmar finns restauranger, hotell, campingar, nöjesparker, vandrarhem, spa-anläggningar, turistbyråer och skidanläggningar. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga uppgift att teckna branschens kollektivavtal, stödja Visitas medlemsföretag i att växa och utvecklas och driva för besöksnäringen viktiga frågor.