2020-03-15 15:56Pressmeddelande

Region Västmanland skjuter upp icke-akuta operationer och endoskopi för att säkra sjukvårdens beredskap.  

Idag beslutade Region Västmanlands sjukvårdsledning att skjuta upplanerade operationer och endoskopi med undantag för cancer, akut och åtgärder som inte kan anstå av medicinska orsaker för de kommande 14 dagarna. Patienter kommer inte heller att skickas utanför länet för vård inom vårdgarantin. 

Regionen har ett ansvar för att säkerställa vår katastrofmedicinska beredskap, samtidigt som vi behöver nyttja våra resurser för att möta den ansträngning på sjukvården som den pågående pandemin med covid-19 innebär. Genom att skjuta upp icke-akuta operationer tillgängliggör vi både material, men främst personal som kan stötta de verksamheter som är i störst behov av det. Det säger Liselott Sjöqvist, Sjukhusdirektör i Region Västmanland.  

De patienter som får sitt planerade vårdbesök inställt kommer att meddelas via den vårdverksamhet där de har sitt besök inbokat. Regionen har också beslutat att inte skicka patienter utanför länet för vård inom vårdgarantin.  

- Vi ser det som en åtgärd för att minska smittspridning och att vi tar vårt ansvar för att materialåtgången i hela landet ska räcka till i den situation vi befinner oss i. Vi vill också vädja till befolkningen att inte söka icke-akut vård från andra regioner eller vårdgivare i nuläget. Eftersom vårdens resurser måste fokusera på den pågående pandemin, fortsätter Liselott Sjöqvist. 

Beslutet om att skjuta upp icke-akut vård fattades en dag efter att Region Västmanland lagt om sin strategi för provtagning av covid-19. Den nya strategin innebär att regionen begränsar provtagning av covid-19 till de som tillhör samhällets riskgrupper samt de med akuta luftvägsbesvär. Då uppmanade Region Västmanlands smittskyddsöverläkare Jan Smedjegård allmänheten om att ta sitt ansvar för att förhindra smittspridning och att inte belasta vården i onödan. Hans budskap var då: 

  • Undvik gärna större folksamlingar när så är möjligt

  • Håll gärna en meters avstånd till andra människor när så är möjligt 

  • Undvik nära kontakt med synligt förkylda eller hostande människor – minst två meters avstånd 

  • Iakttag god handhygien vid färd med allmänna kommunikationsmedel; sprita eller tvätta händerna direkt efter vistelse i bussar, tåg etc, och alltid före matlagning 

  • Stanna hemma från arbete, skola, förskola, och andra tillfällen att träffa andra människor, när du är förkyld/har tecken på luftvägsinfektion. 

  • Om du får en förkylning eller annan luftvägsinfektion, så är huvudregeln nu att du ska stanna hemma från arbete/skola/förskola och vara hemma tills du är frisk, och ytterligare två dagar. 

  • Om du jobbar inom vård eller omsorg är det än viktigare att du inte är på arbetet med symtom på luftvägsinfektion - rådgör med din chef: kan du arbeta hemifrån, eller ska du sjukskriva dig. 

  • Var allmänt mer återhållsam med att träffa människor, särskilt om du eller de har luftvägssymtom 

Kontaktperson:
Liselott Sjöqvist. Sjukhusdirektör. Region Västmanland
Tel. 021-17 50 88 Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Kontaktpersoner

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.

Relaterade nyheter