2020-03-13 15:47Pressmeddelande

Tre nya bekräftade fall av coronaviruset, covid-19, i Västmanland

Provsvar idag visar att ytterligare tre personer i Västmanland bär på det nya coronaviruset. Personerna vistas isolerade i sina hem enligt regionens rutiner. Personerna har nyligen anlänt från Österrike och Norditalien.

Vi fortsätter att arbeta enligt våra rutiner. Patienterna vistas i hemmet och vi genomför smittspårning för att nå eventuella personer som patienterna kan ha haft kontakt med. Sammanlagt har nu åtta fall bekräftats i länet, alla smittade utanför Sverige och inte här i Västmanland, säger Jan Smedjegård, smittskyddsläkare i Region Västmanland.

Hittills har runt 350 personer provtagits i regionen.

Vi har varit och är fortsatt beredda på att få fler bekräftade fall av det nya coronaviruset. Fokus för oss nu är att fortsätta arbeta med smittspårning enligt våra rutiner och därmed minska risken för att smitta sprids ut i samhallet, säger Jan Smedjegård.

Om smittspårning

Smittspårning innebär att sjukvårdspersonal från regionen frågar den smittade personen om vilka personer som haft sådan kontakt med den smittade personen att risk för smitta kan ha funnits. Alla dessa personer följs upp under 14 dagar och får information och rekommendationer om:

  • information om inkubationstiden och möjliga symtom på coronainfektion
  • vikten av god hygien inklusive handhygien och hostetikett
  • att vid uppkomst av symptom direkt ta telefonkontakt med vården och att patienten inte ska uppsöka vårdinrättning utan föregående telefonkontakt
  • att undvika sociala kontakter utanför hushållet
  • att undvika att resa, både inom Sverige och utomlands


Förberedelser sedan flera veckor

Hälso- och sjukvården i Västmanland är förberedd för att ta prov och ta hand om personer som är eller misstänks smittade. Sedan i slutet av februari har den regionala särskilda sjukvårdsledningen varit samlad för att följa situationen och säkerställa att regionens samlade sjukvårdsresurser förbereder sig på vidare smittspridning och samverkan mellan olika vårdgivare.

  • Det här är en situation som vi tar på stort allvar. Eftersom viruset inte funnits tidigare finns det ingen som är immun mot det här viruset. Därmed finns det en risk för att spridningen kan bli bred och drabba många personer. Det är de som är äldre och/eller med andra underliggande sjukdomar som kan få mer allvarliga konsekvenser om de blir smittade, säger Liselott Sjöqvist.

Vad kan vi säga om patienternas hälsotillstånd?

Region Västmanland kan bekräfta antal smittade patienter, om någon patient är i behov av intensivvård eller om någon patient skulle avlida. Vi lämnar aldrig ut några personuppgifter om patienter eftersom det är föremål för patientsekretess.

Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som t ex bostadsort eller arbetsplats. Våra invånare ska alltid känna stort förtroende för personalen i vården och därför är patientsekretessen mycket viktig för oss.

 

Kontaktperson

 

Jan Smedjegård
Smittskyddsläkare Region Västmanland

Tel. 070-3967575Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.

Relaterade nyheter