Region Västmanland


Pressmeddelanden

2019-03-20 08:55
Pressmeddelande
Förbättrat resultat i årets medarbetarundersökning
En klar majoritet av medarbetarna på Region Västmanland trivs med sitt arbete, visar den nya medarbetarundersökningen. Jämfört med förra mätningen 2017 är resultatet ytterligare en förbättring inom flertalet områden.
2019-02-28 07:29
Pressmeddelande
Svagt förtroende för digitala vårdbesök
Digital vård har fått stor uppmärksamhet under senare år. Men invånarnas förtroende för digitala vårdbesök är svagt, visar den årliga Hälso- och sjukvårdsbarometern. Bara två av tio säger sig ha stort eller ganska stort förtroende för digitala vårdbesökt, medan över 50 procent säger att förtroendet ...
2019-02-26 06:49
Pressmeddelande
Lex Maria-anmälan efter dödsfall
akutmottagningen av blodpropp i lungorna, s k lungemboli.
2019-02-21 09:44
Pressmeddelande
Fortsatt befolkningsökning i Västmanland
Enligt SCB ökad befolkningen i Sverige med nästan 110 000 personer under 2017. Befolknings...
2019-02-18 13:06
Pressmeddelande
Vad är nyckeln till en framgångsrik diabetesvård?
Hur bra vård diabetespatienter får beror delvis på hur vårdcentralerna väljer att organisera sitt arbete. Det visar forskaren Rebecka Husdal i en avhandling som hon lägger fram den 22 februari i Västerås.
2019-02-18 11:36
Pressmeddelande
Regionen byter verktyg för utskick av pressmeddelanden
I dag byter Region Västmanland publiceringsverktyg för pressmeddelande till Notified. Samtidigt inför vi en funktion som presstjänst dagtid.

Region Västmanland på Facebook

Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Presskontakt

Presstjänst dagtid
Presstjänst dagtid
Kontakta presstjänsten på vardagar kl 08 - 16:30.
Presstjänst jourtid
Kommunikatör i beredskap
Presstjänst jourtid
Kontakta Kommunikatör i beredskap vid brådskande ärenden under kvällar, nätter och helger.