2020-03-11 14:47Pressmeddelande

Besöksförbud på Region Västmanlands vårdavdelningar

Besöksförbud på Region Västmanlands vårdavdelningar  

Folkhälsomyndigheten har gjort bedömningen att risken för allmän spridning av coronaviruset är mycket hög i Sverige. Därför inför Region Västmanland besöksförbud till alla sjukhusens vårdavdelningar. 

Från och med idag, 11 mars kl. 15, införs besöksförbud i hälso- och sjukvården i Västmanland på grund av coronavirus (covid-19). Det innebär att det inte är möjligt att besöka vänner eller anhöriga som är inlagda på en vårdavdelning på sjukhusen i Västerås, Köping, Sala, Fagersta eller inom psykiatrin i Västmanland.  

Bakgrunden till beslutet är Folkhälsomyndighetens bedömning av risken för allmän smittspridning av coronavirus som mycket hög i Sverige. Störst risk för att bli allvarligt sjuka löper äldre och människor med flera sjukdomar. Region Västmanland kommer också rekommendera Västmanlands kommuner att besluta om besöksförbud på äldreboenden och andra motsvarande verksamheter.

Besöksförbudet innebär att: 

- Det är inte tillåtet att besöka anhöriga eller vänner som är inlagda på en av Region Västmanlands slutenvårdsavdelningar.

- Vårdavdelningar som omfattas av besöksförbudet finns på sjukhusen i Fagersta, Köping, Västerås och Sala. Förbudet inkluderar också besök till psykiatriska slutenvårdsavdelningar samt rättspsykiatrin

Beslutet gäller tills vidare. Om det finns särskilda skäl kan man få tillstånd att besöka en patient. Kontakta då den vårdavdelning där patienten är inlagd.

Som kommunicerats i tidigare pressmeddelande konstaterades idag de första fyra fallen av covid-19 i Västmanland.

Kontaktpersoner:
Liselott Sjöqvist.
Sjukhusdirektör. Region Västmanland
Tel. 021-17 50 88

Mattias Damberg.
Områdeschef Näravård. Regionvästmanland
Tel. 021-17 68 34Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Kontaktpersoner

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.