2020-03-13 12:05Pressmeddelande

Mammografin i Västmanland stänger tillfälligt för hälsokontroller

Bröstenheten mammografi i Västmanland stänger tillfälligt hälsokontrollerna.

Region Västmanlands hälso- och sjukvårdsledning har idag fattat beslut om att från och med måndag den 16 mars tillfälligt stänga mammografiscreeningen/hälsokontrollerna samt övriga undersökningar av kontrollkaraktär på Bröstenheten mammografi i Västmanland.

Bröstenheten mammografi har mycket stora patientflöden som är av hälsokontrollskaraktär.

I syfte att minska risken för spridning av Covid-19 har vi beslutat att tillsvidare stänga delar av Bröstenheten mammografis verksamhet, säger Liselott Sjöqvist, Sjukhusdirektör Region Västmanland.

För att inte sprida smitta till patienter och till sjukhusets övriga verksamheter kommer vi från och med måndag 16 mars endast undersöka patienter som återkallats från hälsokontrollerna samt kvinnor med knöl i bröst eller armhåla samt vid andra symtom som anses vara förknippade med en ökad risk för bröstcancer.

Beslutet att stänga delar av verksamheten enligt ovan kommer att prövas veckovis.

Bröstenheten kommer att kontakta berörda patienter för vidare information.

Kontaktperson:

Liselott Sjöqvist. Sjukhusdirektör. Region Västmanland
Tel. 021-17 50 88Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.