2020-03-11 15:42Pressmeddelande

Region Västmanland i förstärkningsläge

Region Västmanland i förstärkningsläge

Folkhälsomyndigheten har gjort bedömningen att risken för allmän spridning av coronaviruset är mycket hög i Sverige. Med anledning av det höjer Region Västmanland beredskapen och har beslutat att införa förstärkningsläge.

Det gör vi i Region Västmanland

Västmanland fick idag sina första bekräftade covid-19 fall. Förstärkningsläget innebär att sjukvårdsledningen har en stärkt beslutsförmåga att hantera det nya läget med smittspridning och bereda att adekvat vård tillgängliggörs för de patienter som blir så pass sjuka att de behöver vårdas genom inläggning på infektionskliniken.

Detta innebär förstärkningsläge

Regionalt förstärkningsläge är en kraftfull åtgärd som innebär att den regionala särskilda sjukvårdsledningens beslutsförmåga stärks. Möjligheter ges också att omfördela resurser inom regionen för att förstärka viktiga funktioner.

Kontaktperson:

Liselott Sjöqvist.
Sjukhusdirektör. Region Västmanland
Tel. 021-17 50 88Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.