2020-03-14 19:27Pressmeddelande

Sex nya bekräftade fall av covid-19 i Västmanland

Provsvar som Region Västmanland fått in under dagen bekräftar att sex ytterligare personer i länet har blivit sjuka av det nya coronaviruset. Ett av fallen har inte varit utomlands eller haft kontakt med ett känt fall. Därför väljer regionen att ändra strategin för provtagning och riktar fokus mot särskilt utsatta grupper i samhället.

– Vi vill rikta in resurserna på dem som riskerar att bli allvarligt sjuka, säger Jan Smedjegård, smittskyddsläkare i Region Västmanland.

Den nya strategin innebär att regionen frångår tidigare rutin där man tagit provet på personer som blivit sjuka efter resor i riskområden och de som varit i kontakt med bekräftat smittade. Provtagning riktas nu in på dem som har luftvägssymtom och behöver sjukhusvård. Personal inom hälso- och sjukvård eller äldreomsorg som varit utsatta för smitta och själva insjuknar kan också vara aktuella för testning.

Det innebär att personer som har mer lindriga besvär med luftvägssymtom och eventuellt feber i stället ska stanna hemma tills de är helt friska från alla symtom och ytterligare två dagar. Det gäller oavsett om de har varit i ett riskområde eller om de varit i kontakt med ett känt fall. Region Stockholm beslutade tidigare i veckan om att gå över till en liknande strategi för provtagning.

Undvik samtal till 1177 vid lindriga symtom

Följande gäller:

· Vid lindrig luftvägsinfektion/förkylning stannar man hemma tills man är frisk, plus två dagar därefter, och undviker under den tiden att träffa människor utanför familjen. Det gäller även personer som kommit hem från riskområden. 

· Om man blir mer allvarligt sjuk kan man ringa sin vårdcentral eller 1177 för rådgivning om var man ska söka vård.

De allra flesta som smittas av det nya coronaviruset blir mycket lindrigt sjuka, det är oftast som att få en enkel förkylning. En mycket liten andel blir svårare sjuka. För att begränsa antalet svårt sjuka är det mycket viktigt att även de med lindriga symtom inte utsätter andra för smitta i onödan. På så sätt belastas inte sjukvården i onödan och kapaciteten räcker bättre till över tid för att behandla de som behöver det.

Smittskyddsläkaren uppmanar därför alla:

· Undvik gärna större folksamlingar när så är möjligt· Håll gärna en meters avstånd till andra människor när så är möjligt

· Undvik nära kontakt med synligt förkylda eller hostande människor – minst två meters avstånd

· Iakttag god handhygien vid färd med allmänna kommunikationsmedel; sprita eller tvätta händerna direkt efter vistelse i bussar, tåg etc, och alltid före matlagning

· Stanna hemma från arbete, skola, förskola, och andra tillfällen att träffa andra människor, när du är förkyld/har tecken på luftvägsinfektion

· Om du får en förkylning eller annan luftvägsinfektion, så är huvudregeln nu att du ska stanna hemma från arbete/skola/förskola och vara hemma tills du är frisk, och ytterligare två dagar

· Om du jobbar inom vård eller omsorg är det än viktigare att du inte är på arbetet med symtom på luftvägsinfektion - rådgör med din chef: kan du arbeta hemifrån, eller ska du sjukskriva dig

· Var allmänt mer återhållsam med att träffa människor, särskilt om du eller de har luftvägssymtom

Kontaktperson

Jan Smedjegård. Smittskyddsläkare Region Västmanland
Tel: 070-3967575Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.

Relaterade nyheter