2021-11-04 06:48Pressmeddelande

UngHästen inleder samarbete med Fryshuset

Fryshusets arbetsgrupp för projektet Vänd oss inte ryggen. Fr v: Maria Bolme, Karin Forsslund, Rebecca Rusz och Gabriel Riveros. Foto: Gabriel Riveros.Fryshusets arbetsgrupp för projektet Vänd oss inte ryggen. Fr v: Maria Bolme, Karin Forsslund, Rebecca Rusz och Gabriel Riveros. Foto: Gabriel Riveros.

Kommande vecka gästar Fryshuset Västerbottensteatern på Sara Kulturhus för att genom en interaktiv föreläsning berätta om demokratiprojektet Vänd oss inte ryggen. Det blir samtidigt en kick-off för det samarbete inom projektet som Fryshuset nu inleder med UngHästen, Västerbottensteaterns ungdomsavdelning.

Vänd oss inte ryggen är ett demokratifrämjande projekt inom Fryshuset som med estetiska och kreativa metoder stärker och stöttar skolan i sitt demokratiuppdrag. 

Samarbete kring gemensam föreställning
Nu inleds ett samarbete mellan Fryshuset och UngHästen. Målet är en gemensam föreställning och en nationell samling kring demokratifrågor med unga som målgrupp. 

Syftet med projektet Vänd oss inte ryggen ligger mycket nära det arbete som UngHästen bedriver, berättar Malin Lundqvist, avdelningschef på UngHästen.

– Ett samarbete med Fryshuset känns för oss helt naturligt och vi har stora förhoppningar på ett givande samarbete. Jag vet att vi ömsesidigt har stor erfarenhet och kompetens som vi kan utbyta för att ytterligare utveckla vårt sätt att arbeta med de svåra frågor som unga idag ofta ställs inför.

Föreläsning med konkreta exempel
På måndag berättar Fryshuset mer om projektet vid en öppen föreläsning på Trappscenen i Sara kulturhus.

– Vår föreläsning kommer att vara informativ, berättande och interaktiv där vi gärna vill ta del av erfarenheter från de i publiken, säger Maria Bolme, Fryshusets projektledare.

Under tisdagen kommer Fryshuset och UngHästen att ha möten med olika representanter från kommunen och starta processen med det gemensamma arbete som på grund av pandemin har skjutits på i över 18 månader.

- - - - - - - - - - -

UngHästen har sedan starten för mer än tjugo år sedan arbetat för och med ungdomar kring ämnen som berör. Skolensemblen spelar teater kring aktuella, svåra och känsliga ämnen för ungdomar på deras arenor och de ger föreställningar och kurser i improvisationsteater. UngHästen är sedan 2009 en del av Västerbottensteatern och har genom åren fått en rad prestigefulla utmärkelser för sitt arbete.

Fryshuset bedriver verksamheter på flera orter runt om i Sverige, där unga har möjlighet att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete. Man skapar gemenskaper där unga syns, hörs och räknas. Med övertygelsen att alla kan lyckas och är värda ytterligare en chans. Fryshuset arbetar för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar efter övertygelsen om att det bidrar till ett kreativt och lösningsinriktat samhällsklimat, där vi vågar tänka nytt och hitta nya lösningar.

- - - - - - - -

Projektet Vänd oss inte ryggen är ett treårigt demokratiprojekt finansierat av Allmänna arvsfonden. Projektet utvecklar estetiska metoder som ska underlätta och stärka hållbarheten i skolans demokratiuppdrag. Projektet är en del av Fryshusets verksamhet.

Föreläsning om Vänd oss inte ryggen: Måndag 8/11 kl 19.00, Trappscenen, Sara kulturhus. Arrangör: Västerbottensteatern.

Kontakt UngHästen: Malin Lundqvist, avdelningschef. Se nedan.
Kontakt Fryshuset: Maria Bolme, projektledare, +46 (0)708 777 418

Pressbiljetter till föreläsningen: kontakta Jonas Lundqvist, se nedan.
Pressbilder
bifogas.Om VÄSTERBOTTENSTEATERNS PRESSRUM: Teater – UngHästen – Nordiskt Berättarcentrum

Västerbottensteatern är regional länsteater i Västerbotten med säte i Skellefteå. Teatern är ett aktiebolag där ägarna består av Region Västerbotten (60%) och Skellefteå kommun (40%). Vår vision är att vi skall vara stadens stolthet och regionens kvartersteater. Vår verksamhetsidé är att vi genom scenkonst, underhållning, berättande, pedagogik och socialt engagemang vill göra Västerbotten till en ännu mer attraktiv plats att leva på. *** VÄSTERBOTTENSTEATERN producerar och spelar egna föreställningar i Skellefteå och på turné i regionen för målgrupper i alla åldrar. Under ett verksamhetsår spelas 300-400 föreställningar för ca 35 000 personer. Västerbottensteatern arrangerar dessutom gästspel med föreställningar, föreläsningar och andra evenemang, ofta med anknytning till aktuella samhällsfrågor. I den publika verksamheten ingår även avdelningarna UngHästen och Nordiskt Berättarcentrum. *** UNGHÄSTEN arbetar med en interaktiv metod, framför allt med barn och unga som målgrupp och med ett stort socialt engagemang. Föreställningarna är tänkta att engagera unga och ge dem kraft att våga ta ställning. Avdelningen erbjuder även interaktiv teater till företag som ett sätt att arbeta med organisationsutveckling.§ *** NORDISKT BERÄTTARCENTRUM: År 2018 fick Västerbottensteatern i uppdrag av Skellefteå kommun att etablera en ny avdelning på teatern - Nordiskt Berättarcentrum, som skall verka inom den nordiska berättarvärlden, men även med kontakter ute i Europa. Verksamhetsområden är berättande som; pedagogisk metod, socialt verktyg, bevarare, levandegörare och förmedlare av kulturarv, samt berättande som scenisk konstform. Verksamheten har förutom kommunalt stöd även projektstöd från Region Västerbotten och Statens Kulturråd.


Kontaktpersoner

Malin Lundqvist
Avdelningschef UngHästen
Malin Lundqvist

Relaterade presskit