2020-08-31 13:04Pressmeddelande

UngHästen släpper bok om sin hyllade pedagogik med teater i klassrummen

Malin Lundqvist, avdelningschef på UngHästen – Västerbottensteaterns ungdomsavdelning, med boken Trygga klassrum som nu släppts. Foto: Patrick Degerman.Malin Lundqvist, avdelningschef på UngHästen – Västerbottensteaterns ungdomsavdelning, med boken Trygga klassrum som nu släppts. Foto: Patrick Degerman.

Självmord är i dag den vanligaste dödsorsaken bland ungdomar i åldern 15–24 år. Att så många unga lider av psykisk ohälsa är drivkraften bakom UngHästens kreativa och pedagogiska värdegrundsarbete i skolan under två decennier. Detta mångfaldigt prisbelönta arbete har nu dokumenterats i metodboken Trygga klassrum.

UngHästen är Västerbottensteaterns ungdomsavdelning och har under en tjugoårsperiod varit framgångsrika i sitt arbete att med teater som pedagogiskt verktyg öppna upp för trygga samtal i klassrummen kring frågor om unga och psykisk ohälsa. Deras mångfaldigt prisbelönta metodik har nu formulerats i en handbok av pedagoger för pedagoger.

Vi vuxna måste våga prata

Bokens författare är journalisten Caroline Jonsson som brinner för socialt utsatta ungdomar. I Trygga klassrum beskriver hon hur pedagogerna och UngHästens grundare Malin Lundqvist och Petra Åström för tjugo år sedan införde ett värdegrundsarbete som blev en lyckad satsning som lever än idag i klassrummen. Med boken vill UngHästen förmedla metoder och inspirera, säger Malin som idag är avdelningschef på UngHästen och drivande kraft bakom bokens tillkomst.
– Vi vuxna måste våga prata – våga lyssna! Jag drivs av att skapa samtal i klassrummet. Vårt djärva teaterprojekt föddes ur visionen att få alla unga att våga tro på sig själva och på samtalets kraft. Vi vet att det har fungerat och boken är skriven för att inspirera och handleda alla som inte har en Unghäst i sin närhet.

Tuff process

Malin Lundqvist berättar om ett tufft jobb tillsammans med bokens författare Caroline Jonsson.
– Det har varit en kamp men otroligt lärorikt även för mig själv. Jag är väldigt glad över samarbetet med Caroline. Hon ställde alla de där jobbiga frågorna som nästan gjort mig galen! Det var väldigt utmanande, men hjälpte mig att beskriva metodiken på ett bra sätt.

Caroline Jonsson är starkt engagerad i frågor om psykisk ohälsa bland unga. Hon är tidigare utgiven med Hej, det är jobbigt, en bok för unga som söker samtalsstöd. I sina artiklar fokuserar hon ofta på elever i behov av särskilt stöd i skolan och om behovet av gemenskap och samtalsforum bland unga.
– Malin och jag delade samma strävan – att väcka samtal mellan unga, mellan barn och vuxna. I mötet med henne fann jag nu en ny väg – kreativa metoder för att formulera sina känslor, våga agera, lämna åskådarrollen och skapa förändring i sitt eget liv och i andras. Malin hade listat ut att jag var lite skraj för det teatrala. Men hon ville ge mig uppdraget att skriva boken just för att jag inte var en teatermänniska, utan för att jag var den samtalande, frågvisa typen som har samtalet med barn och unga i fokus – oavsett form.

Unika UngHästen

Västerbottensteaterns vd Fransesca Quartey är stolt över UngHästens arbete och säger att det inte liknar någon annan barn- och ungdomsverksamhet på någon annan länsteater i hela Sverige.
– Det de gör är helt unikt. På UngHästen utgår man inte i första hand från sin konstnärliga vision utan från vad skolorna, lärarna och eleverna ber dem tala om. Det betyder ämnen som rasism, drogmissbruk, självmord, psykisk ohälsa, mobbning och sex och samlevnad. Först därefter väljer de uttrycksformen, oftast teater, innan de sätter igång och börjar arbeta. Nu har UngHästens 20-åriga kunskap och kompetens om hur man lyssnar på och samtalar med unga äntligen blivit till en bok. Hurra!

Prisbelönt

UngHästens arbete pedagogiska arbete med teater i klassrummen har belönats i flera sammanhang. 2015 fick de BRIS-priset ”för sitt arbete med att genom interaktiv teater inspirera till samtal där alla får komma till tals och bli hörda.” 2016 tilldelades de även Psykiatripriset och Surfa lugnt-priset. Föreställningarna Xenofoben och Det blir sakta bättre uppmärksammades nationellt och spelades i Riksdagen.

Intäkterna från bokförsäljningen kommer att användas för att fortsätta stärka UngHästens förebyggande verksamhet mot psykisk ohälsa bland unga.

- - - - - - - - - - - - - -

TRYGGA KLASSRUM
Författare: Caroline Jonsson
Förlag: Visto
Utgivningsdatum: 1 sep 2020
Sidantal: 148
Bandtyp: Häftad
Ca-pris: 162 kr ink moms (152,83 exkl moms)
Förfrågningar och beställning för skolor, organisationer etc:
Malin Lundqvist, UngHästen (kontaktuppgifter nedan)

Finns i bokhandeln och i nätbutiker från 1 sept.

Webinarer om trygga samtal med unga
Under hösten kommer UngHästen sända 3 webinarer där vi bland annat får träffa människorna bakom rösterna i boken och samtala om HUR vi kan skapa goda trygga samtal med unga – vår framtid! Mer information kommer.

 

Om VÄSTERBOTTENSTEATERNS PRESSRUM: Teater – UngHästen – Nordiskt Berättarcentrum

Västerbottensteatern är regional länsteater i Västerbotten med säte i Skellefteå. Teatern är ett aktiebolag där ägarna består av Region Västerbotten (60%) och Skellefteå kommun (40%). Vår vision är att vi skall vara stadens stolthet och regionens kvartersteater. Vår verksamhetsidé är att vi genom scenkonst, underhållning, berättande, pedagogik och socialt engagemang vill göra Västerbotten till en ännu mer attraktiv plats att leva på. *** VÄSTERBOTTENSTEATERN producerar och spelar egna föreställningar i Skellefteå och på turné i regionen för målgrupper i alla åldrar. Under ett verksamhetsår spelas 300-400 föreställningar för ca 35 000 personer. Västerbottensteatern arrangerar dessutom gästspel med föreställningar, föreläsningar och andra evenemang, ofta med anknytning till aktuella samhällsfrågor. I den publika verksamheten ingår även avdelningarna UngHästen och Nordiskt Berättarcentrum. *** UNGHÄSTEN arbetar med en interaktiv metod, framför allt med barn och unga som målgrupp och med ett stort socialt engagemang. Föreställningarna är tänkta att engagera unga och ge dem kraft att våga ta ställning. Avdelningen erbjuder även interaktiv teater till företag som ett sätt att arbeta med organisationsutveckling.§ *** NORDISKT BERÄTTARCENTRUM: År 2018 fick Västerbottensteatern i uppdrag av Skellefteå kommun att etablera en ny avdelning på teatern - Nordiskt Berättarcentrum, som skall verka inom den nordiska berättarvärlden, men även med kontakter ute i Europa. Verksamhetsområden är berättande som; pedagogisk metod, socialt verktyg, bevarare, levandegörare och förmedlare av kulturarv, samt berättande som scenisk konstform. Verksamheten har förutom kommunalt stöd även projektstöd från Region Västerbotten och Statens Kulturråd.

Kontaktpersoner

Birgitta Bergmark
Press- och planeringsansvarig
Birgitta Bergmark
Jonas Lundqvist
Kommunikatör
Jonas Lundqvist
Kristina Bygdén
Grafisk formgivare/kommunikatör
Kristina Bygdén
Fransesca Quartey
VD
Fransesca Quartey
Malin Lundqvist
Avdelningschef UngHästen
Malin Lundqvist