Svenska Lottakåren


Pressrum

Om oss i media

Om Svenska Lottakåren

Vi är en ideell, allmännyttig och partipolitiskt obunden frivillig försvarsorganisation som ger kvinnor konkreta möjligheter att engagera sig i frågor som rör din och samhällets säkerhet, både nationellt och internationellt.

Vi arbetar för att stärka kvinnor och bana väg för ett bredare engagemang inom ett område som av tradition har dominerats av män. Vi tror självklart att Sveriges säkerhet, såväl civil som militär, angår alla och vi erbjuder konkreta möjligheter för kvinnor att engagera sig och göra en insats i samhället, såväl i vardag, kris som krig.

Kontaktpersoner

Maria Öst
Kommunikatör
Maria Öst
Anna Nubäck
Generalsekreterare
Anna Nubäck