2024-01-22 16:13Pressmeddelande

Frivilliga stabsassistenter stärker civila försvaret i Norrbotten och Västernorrland

Stabsassistenter vid ett bord. På bordet finns papper och radio-handsets.Stabsassistenter utbildade av Svenska Lottakåren deltog vid Länsstyrelsen Västmanlands övning Matteus september 2023.

Svenska Lottakåren söker just nu personer som vill utbilda sig till stabsassistenter för placering vid Länsstyrelsen Norrbotten och Västernorrland. Personerna kommer krigsplaceras för att stärka länsstyrelsernas krigsorganisationer. 5 februari bjuds intresserade in till ett webbmöte.

Befattningen är ett led i att stärka det civila försvaret i Norrbotten och Västernorrland och ger länsstyrelserna en kompetent resurs att tillgå som förstärkning till ordinarie personal. I rollen som stabsassistent ingår man i länsstyrelsernas stab och tjänstgör i händelse av kris eller höjd beredskap. Befattningen är en så kallad frivilligbefattning, det vill säga att man utbildar sig och innehar befattningen vid sidan av ordinarie jobb eller studier.

En stabsassistent håller ordning och reda på den information som kommer in i och går ut från staben i syfte att informationen ska vara tillgänglig och spårbar. Som person behöver man vara noggrann, kunna arbeta under pressade situationer och gilla att jobba tillsammans med andra.

Svenska Lottakåren genomför utbildningen och det finns inga krav på förkunskaper. Man behöver vara svenska medborgare, mellan 18-60 år och bo i Norrbotten respektive Västernorrland.

Svenska Lottakåren bjuder in intresserade till ett webbmöte 5 februari där vi berättar mer om krav och förväntningar samt ger möjlighet att ställa frågor.

Kontakt:
Britta Christott
08-666 10 88
britta.christott@svenskalottakaren.se


Om Svenska Lottakåren

Svenska Lottakåren är en ideell, allmännyttig och partipolitiskt obunden frivillig försvarsorganisation som ger kvinnor konkreta möjligheter att engagera sig i frågor som rör din och samhällets säkerhet, både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Maria Öst
Kommunikatör
Maria Öst