2023-03-08 05:10Pressmeddelande

Vi kan inte tolerera att kvinnor utsätts för våld i konflikter och krig

Ögat - symbol för Svenska Lottakårens kampanj att synliggöra våldtäkt som vapen i krig och konflikter.Ögat - symbol för Svenska Lottakårens kampanj att synliggöra våldtäkt som vapen i krig och konflikter.

Sedan den 24 februari 2022 pågår ett krig i vår närhet. Civila drabbas hårt. Civil infrastruktur förstörs och många har varken el, värme eller vatten. FN kallar det en av de största humanitära kriserna i Europas moderna historia. Miljontals människor har flytt, ungefär 90 % av dem är kvinnor och barn. Som alltid under krig och konflikter påverkas kvinnor och barn på andra sätt än män.

Precis som i alla krig och konflikter är även de stridande parterna i Ukraina skyldiga att följa internationell humanitär rätt och krigets lagar som bland annat förbjuder våldtäkt och annat sexuellt våld. Trots detta nås vi oupphörligen av rapporter om att kvinnor utsätts för våld. Det handlar om sexuellt våld i form av ryska soldater som våldtar, det handlar om våld i hemmet där förövarna är gifta män och pappor som bär på trauman efter att ha deltagit i strider. Många vittnesmål talar för att detta våld är systematiskt och planerat. Det rör sig inte bara om enskilda fall utan om medvetna strategier.

Rysslands totala invasion av Ukraina har inneburit att kvinnor är viktiga för att hålla ihop det civila samhället medan männen är vid fronten. Kvinnor fastnar i krigszoner för att ta hand om barn, äldre, och sjuka som inte kan, eller inte vill fly. Kvinnorna är centrala för att den Ukrainska staten ska klara sina grundläggande uppgifter.

Ett viktigt arbete är att dokumentera de krigsbrott som pågår i Ukraina. Att göra detta mitt under brinnande krig innebär stora svårigheter. Inte minst för att just våld mot kvinnor och sexuellt våld är svårt att prata om för de kvinnorna som har blivit utsatta.

Sida verkar i Ukraina för att stärka skyddet för kvinnor och flickor mot alla typer av våld i samband med konflikt. Lokala kvinnorättsorganisationer gör ett avgörande arbete på marken med utsatta kvinnor och flickor, och Sverige stöder dem i detta arbete både finansiellt och politiskt. (Debatt Alexandra Anstrell och Ann Linde, 22 juni 2022) Det vi, var och en, kan göra är att bidra till dessa organisationer som på plats i Ukraina ger hjälp och stöd.

Svenska Lottakåren kommer under ett år framåt att via ’Ögat – Hjälp oss att se’ samla in medel till stöd för det arbete som organisationen Women’s Perspectives bedriver i Ukraina med särskilt fokus på psykologiskt stöd för kvinnor som drabbats av kriget. Det insamlade stödet kommer att kanaliseras via Kvinna till Kvinna.

Vi gör insamlingen för att visa vår solidaritet med de kvinnor som påverkats av krigets brutalitet. Som stöd för de som kämpar för att hjälpa så att kvinnorna kan fortsätta bidra till samhället och kan vara med och bygga upp Ukraina igen.

Svenska Lottakåren vill lyfta hur det systematiska användandet av sexuellt våld som vapen i konflikter och krig påverkar, och vi vill vara en kraft som finns för att verka mot användandet av sexuellt våld. Ett vidrigt sätt att skada och förnedra motståndaren som påverkar samhällen i lång tid efter att konflikten eller kriget är slut. Det måste bli ett stopp och förövarna straffas för sina brott.

För att ge ett bidrag kan du köpa Ögat-nålen från någon av våra lokala lottakårer eller sätta in en gåva via Svenska Lottakårens bankgiro 289-6868, märk insättningen med Ögat - Hjälp oss att se.

Eva Nolsäter
Rikslottachef och överstyrelsens ordförande

Alexandra Anstrell
Riksförbundets ordförandeOm Svenska Lottakåren

Svenska Lottakåren är en ideell, allmännyttig och partipolitiskt obunden frivillig försvarsorganisation som ger kvinnor konkreta möjligheter att engagera sig i frågor som rör din och samhällets säkerhet, både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Maria Öst
Kommunikatör
Maria Öst