2023-09-10 11:37Nyheter

Vi bygger vårt totalförsvar

Kvinna i reflexväst ger ett informationsblad till en annan kvinna.Lottor informerade resenärer på T-Centralen i Stockholm mars 2020 om covid-restriktionerna.

Under loppet av några få år har vi fått uppleva att vår vardag är hotad på flera sätt. Enorma skogsbränder, pandemi, krig i Europa, påverkansoperationer, skenande elpriser och lågkonjunktur. Nu även en förhöjd terrorhotnivå. I tider av oro är vi lottor redo att göra en insats där vår kompetens behövs.

Efter en lång period av stabilitet och utveckling är vardagen skakig och mer otrygg. Vårt sätt att leva hotas på sätt som många av oss aldrig har upplevt. Det försämrade omvärldsläget gör att vi bygger upp vårt totalförsvar och vi är på väg in i Nato. Det är stora förändringar som kan vara svåra att överblicka och förstå vad de betyder för oss som individer.

Som lottor har vi alltid värnat vikten av ett starkt engagemang för vårt försvar. Vi är ständigt redo att kliva fram och ge stöd med våra kompetenser när samhället behöver oss. Oavsett hur omvärlden har sett ut har vi utvecklats med tiden och skapat nya möjligheter för kvinnor att göra en insats för vårt samhälle. Oavsett världskrig, kallt krig, nedrustning, samhällskriser eller pandemi kan samhället räkna med oss.

När nu omvärlden är otryggare igen är vi med och bygger vårt totalförsvar. Vi ser till att våra medlemmar, våra lottor, har kunskap om vad totalförsvaret är så att de kan berätta det för sina bekanta, kollegor och familjer. Vi rekryterar och utbildar så att Försvarsmakten, civila myndigheter och kommuner har stöd av ytterligare resurser i händelse av kris eller höjd beredskap. Vi utbildar allmänheten i hemberedskap och demokratisk beredskap. Vi stärker försvarsviljan. Vi bidrar till en ökad motståndskraft.

Idag firar vi Svenska lottans dag. 10 september 1924 samlade vår grundare Tyra Wadner ett gäng kvinnor och grundade vår organisation. Då precis som nu är vi en stark gemenskap av kvinnor som vill göra en insats för vårt samhälle. Du är varmt välkommen du med.

Eva Nolsäter
Rikslottachef

 Om Svenska Lottakåren

Svenska Lottakåren är en ideell, allmännyttig och partipolitiskt obunden frivillig försvarsorganisation som ger kvinnor konkreta möjligheter att engagera sig i frågor som rör din och samhällets säkerhet, både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Maria Öst
Kommunikatör
Maria Öst