2024-02-05 14:52Pressmeddelande

Svenska Lottakåren byter leverantör av pressrum

Från och med idag hittar du Svenska Lottakårens pressrum hos MyNewsdesk.


Om Svenska Lottakåren

Svenska Lottakåren är en ideell, allmännyttig och partipolitiskt obunden frivillig försvarsorganisation som ger kvinnor konkreta möjligheter att engagera sig i frågor som rör din och samhällets säkerhet, både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Maria Öst
Kommunikatör
Maria Öst