Mora kommun


Nyhetsrum

Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Anders Rosén
Kommundirektör
Peter Karlsson
Kommunalråd (C), kommunstyrelsens ordförande
Anna Hed
Skolchef, Mora kommun
Inga-Lena Spansk