2020-04-29 11:31Pressmeddelande

Ingen hemtjänst eller hemsjukvård för tillfälliga besökare i Mora

Socialnämnden i Mora har beslutat att inte garantera hemtjänst- och hemsjukvårdsinsatser för personer som är skrivna i andra kommuner och som besöker Mora. Beslutet gäller från 1 maj till den 30 september.

Om en person har beslut om bistånd i sin hemkommun och tillfälligt vistas i en annan kommun, är besökskommunen som är skyldig att utföra vårdinsatserna om det kommer en begäran. Detta enligt socialtjänstlagen.

Socialnämndens beslut i Mora går därmed emot lagen, men många kommuner har ändå valt att ta samma beslut på grund av spridningen av covid-19. Ofta är det storstadskommuner som begär av glesbygdskommuner och kommuner med mycket fritidsboende att deras brukare ska få hemtjänst och hemsjukvård. Visserligen betalar hemkommunen kostnaden, men själva insatsen med personal måste utföras av kommunen som besöks.

Under det pressade läget under coronasituationen säger sig nu många mindre kommuner inte kunna klara det. Ett flertal kommuner i Sverige säger nej, trots att det strider mot lagen. Det handlar dels om att minska smittspridningen och dels om personalbrist

Nu har också socialnämnden i Mora tagit beslutet att inte garantera hemtjänst eller hemsjukvård för tillfälliga besökare.

”Det här beslutet är inte unikt för Mora att ta. Vi är i behov av en ändring i socialtjänstlagen där man ges möjlighet att prioritera. Vårt uppdrag är att tillgodose att Moraborna får den service de ska ha i första hand”, säger socialnämndens ordförande Malin Höglund (M).

”Under sommarmånaderna kommer det inte att finnas tillräckligt med personal för att ge insatser till tillfälliga besökare i Mora kommun. Vi måste prioritera för att för att tillgodose grundläggande behov för personer som är folkbokförda i Mora kommun”, säger avdelningschef Urban Sundqvist på socialförvaltningen på Mora kommun.


Om Mora kommun

Målet är Mora! Välkommen till Mora kommuns officiella pressrum på Notified.


Kontaktpersoner

Socialnämndens ordförande
Malin Höglund (M)
Avdelningschef socialförvaltningen, Mora kommun
Urban Sundström