2020-07-01 12:08Pressmeddelande

Mobilt team i Mora fixar sjukvård i hemmet

Distriktsläkare Damien Dugne och sjuksköterska Lars Ludvigsson i det mobila vårdteamet i Mora. Foto: Daniella Johansson, Mora kommunDistriktsläkare Damien Dugne och sjuksköterska Lars Ludvigsson i det mobila vårdteamet i Mora. Foto: Daniella Johansson, Mora kommun

En doktor som gör hembesök – är det något att skriva hem om 2020? Ja, faktiskt. Sedan ett halvår åker ett team med en läkare och en sköterska hem till framför allt multisjuka äldre i Mora, tack vare ett unikt samarbete mellan kommunen och regionen.

"Slumpen gjorde att vi hann testa detta bara någon månad innan coronan slog till. Och det har vi jättestor nytta av idag", säger Eva Nordin-Olson, distriktsläkare och verksamhetschef på Mora vårdcentral.

I slutet av förra året beslutade Region Dalarna och Mora kommun att testa en ny typ av samarbete: ett mobilt vårdteam som åker på hembesök hos äldre och multisjuka som inte har hemsjukvård.

– Tanken är att de som kan få en bedömning och vård i hemmet ska slippa åka in till akuten för att behöva sitta där och vänta. Vi började i liten skala för att se hur stort behovet är. Sedan kom coronapandemin och idag har mobila vårdteamet en viktig funktion för att minska smittspridningen. Antalet hembesök har nästan tiodubblats sedan i januari, säger Eva Nordin-Olson, som har arbetat med att utveckla det mobila vårdteamet tillsammans med Malin Trapp, enhetschef för vård och omsorg på Mora kommun.

Syftet är att göra det enklare och tryggare för den sjuke. Många som kommer in på akuten kan behandlas i hemmet med daglig tillsyn av sköterska och hemtjänst.

– För den som bor en bit från centralorten och inte har någon närstående som kan hjälpa kan det här underlätta tillvaron. Samtidigt slipper de belasta slutenvården, så det finns fördelar även för vården.

Distriktsläkare Damien Dugne och sjuksköterska Lars Ludvigsson har jobbat i ett team sedan årsskiftet och ser bara fördelar med hembesöken.

– Det är visserligen ett nytt arbetssätt men syftet och målet är fortfarande detsamma – att undersöka människor, ställa en diagnos och remittera vidare om det behövs. Vi kan göra nästan allt som de gör på vårdcentralen. Däremot kan vi inte jämföras med ambulans eller akutmottagning, säger Damien Dugne.

Arbetet underlättas dessutom av tekniken. Det finns många mobila lösningar som inte existerade för ett par år sedan och vissa besök görs av en ensam sjuksköterska, som med kamerans hjälp kan kommunicera med läkare på vårdcentralen.

– Det finns flera fördelar med det här arbetssättet, säger Lars Ludvigsson. Vid hembesök hos äldre multisjuka ser man bättre hur de mår när de är i sin naturliga miljö. Genom att vi oftast är både läkare och sjuksköterska på plats kan vi också kombinera våra bedömningar och samplanera vårdinsatserna. Så det här är ett arbetssätt som är här för att stanna.

Mobila vårdteamet

Ett mobilt team som bemannas vardagar 8-17 av en sköterska från kommunen och en distriktsläkare från vårdcentralen.

Gör hembesök i hela kommunen med en bil som är utrustad med den medicinsktekniska utrustning som behövs för besöket.

Riktar sig framför allt mot äldre multisjuka, som därmed slipper ta sig till vårdcentralen eller akuten. Under rådande pandemi besöker de alla som är i riskgruppen för att minska smittorisken.


Om Mora kommun

Målet är Mora! Välkommen till Mora kommuns officiella pressrum på Notified.


Kontaktpersoner

T f socialchef, Mora kommun
Pia Blomstedt