2021-01-12 13:23Pressmeddelande

Moras högstadieskolor går delvis över till fjärrundervisning

Mora kommun har beslutat att högstadieskolorna Morkarlbyhöjden och Noretskolan och klasserna 7–9 delvis ska gå över till fjärrundervisning från och men onsdag den 13 januari. Detta efter att regeringen i förra veckan beslutade att grundskolan får möjlighet till fjärrundervisning.

Syftet är att minska trängsel och smittspridning i korridorer, klassrum och matsalar. Fjärrundervisningen pågår i första hand till den 22 januari. Därefter tas nytt beslut om den ska fortsätta eller inte.

Grundskolan har reviderat sina tidigare riskbedömningar och vägt för- och nackdelar mot varandra vad en fjärrundervisning skulle innebära för högstadiet. Beslut har nu fattats att fjärrundervisning ska införas så att eleverna har undervisning som vanligt i skolan varannan dag och fjärrundervisning varannan dag. Klass 9 på Morkarlbyhöjden har dock ingen fjärrundervisning alls utan undervisning i skolan varje dag.

Noretskolan
Hela årskurs 8 och klasserna 7c och 7d har fjärrundervisning varannan dag.
Hela årskurs 9 och klasserna 7a och 7b har fjärrundervisning varannan dag.

Morkarlbyhöjdens skola
Hela årskurs 8 har fjärrundervisning varannan dag.
Hela årskurs 7 har fjärrundervisning varannan dag.
Årskurs 9 på Morkarlbyhöjden har ingen fjärrundervisning.

Det råder alltså lite olika rutiner för de båda högstadieskolorna.

”Anledningen är att förutsättningarna är lite olika för Noret och Morkarlbyhöjden. Lokalerna ser olika ut, liksom personalsituationen och klasstorlekarna. Därför vill vi anpassa oss till de olika villkoren”, säger Inga-Lena Spansk, skolchef på Mora kommun.

Det blir ingen fjärrundervisning för årskurserna 7–9 på grundsärskolan eller på Ängskolan. Inte heller elever med särskilda behov har fjärrundervisning.

Mer detaljerad information om hur fjärrundervisningen ska gå till finns på skolornas hemsidor och kan ges av respektive lärare och rektorer.

Skolluncherna
Under tiden som fjärrundervisning pågår för högstadierna i Mora, kommer barnen att även fortsättningsvis erbjudas skolmat. Mora Kommun erbjuder högstadieeleverna kyld matlåda för beställning och avhämtning för de dagar de har fjärrundervisning. Från onsdagen den 13 januari går det att förbeställa sin lunchlåda på respektive skola.

Så här går det till
Eleverna förbeställer sin matlåda i sin ordinarie matsal under lunchen när de har schemalagda lektioner och befinner sig på skolan. Eleverna hämtar sedan sin matlåda på en utsedd avhämtningsplats under lunchrasten på skolan samma dag som den ska ätas.  Elever som är bosatta i
Våmhus, Sollerön, Vika och Venjan kan hämta sina matlådor på byns låg- och mellanstadieskola. Förbeställningen gör dock eleverna dock på sin ordinarie skola när de har schemalagd undervisning där.


Om Mora kommun

Mora för ett aktivt liv! Välkommen till Mora kommuns officiella pressrum på Notified.


Kontaktpersoner

Kostchef, Mora kommun
Andreas Hermansson
Skolchef, Mora kommun
Inga-Lena Spansk