2021-09-02 07:00Pressmeddelande

Flyget kan få Dalarna att lyfta

Flygplan i luften.

Idag lägger Region Dalarna, Malung-Sälen och Mora kommun fram argument till Trafikverket om trafikplikt via flyg. Trafikplikt för både Mora och Malung-Sälens kommun skulle innebära stora möjligheter för regionens utveckling, för export- och besöksnäring.

-Vi ser trafikplikt som oerhört viktigt för Dalarnas utvecklingDalarnas företag och besöksnäring behöver specialistkompetens. Om vi ska lyckas rekrytera och ha en god kompetensförsörjning behöver restiderna till och från Dalarnas kommuner bli kortare, säger Ulf Berg (M), regionstyrelsens ordförande, Region Dalarna.

Just nu utreder Trafikverket förutsättningarna för trafikplikt vid Sveriges flygplatser. De nya trafikavtalen ska börja gälla 2023 till och med 2027. Trafikplikt innebär att staten går in och stöttar där tillgängligheten behöver bli bättre och upphandlar flyglinjer för de flygplatser som har störst behov. 

- Vi ser ett stort behov av att förbättra tillgängligheten i länet och för trafikplikt för fortsatt utveckling i regionen. Vi vill underlätta för export- och för besöksnäringen att ha kvar företagen i regionen. Vi har även sett nya resemönster under pandemin, fler långdistansarbetar, det är något vi behöver ta hänsyn till, säger Birgitta Sacredeus (KD), regionråd Region Dalarna.   

 

- För Moras del handlar det om en betydligt förbättrad tillgänglighet med kortare restider. Industri, näringsliv och besöksnäringen i Mora växer och utvecklas och behöver rekrytera ny kompetens de närmaste åren, då är restiden en viktig del. Vi är väldigt medvetna om att tillgänglighet är en av de viktigaste förutsättningarna. Vi är glada för att få den här möjligheten att lägga fram våra argument för Trafikverket, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande, Mora kommun.  

 

Dalarna är idag det fjärde största besökslänet i Sverige och besöksnäringen i Dalarna växer. Mora omsatte besöksnäringen cirka 1,4 miljarder kronor 2020 och Malung-Sälen omsätter 3 miljarder. 

 

- Vi är norra Europas klart största vinterdestination och Dalarnas största stad under delar av året. Samtidigt är det få orter som tidsmässigt har längre till Stockholm. Malung-Sälens kommun har ett stort behov av trafikplikt för fortsatt utveckling, säger Hans Unander (S), kommunstyrelsens ordförande Malung-Sälens kommun 

 

Ytterligare upplysningar

Ulf Berg (M), regionstyrelsens ordförande, Region Dalarna - 070-250 43 40 

Birgitta Sacredeus (KD), ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Dalarna - 070-573 34 47 

Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande, Mora kommun - 070-628 62 23 

Hans Unander (S), kommunstyrelsens ordförande, Malung-Sälens kommun - 070-686 18 10 Om Mora kommun

Mora för ett aktivt liv! Välkommen till Mora kommuns officiella pressrum på Notified.