Kunskapsförbundet Väst


Med cirka 3 000 elever som studerar på våra gymnasieskolor och över 2000 studenter inom Vuxenutbildningen är vi en av Västsveriges största utbildningsanordnare.

Senaste nyheterna

Om Kunskapsförbundet

Med cirka 3000 elever som studerar på våra gymnasieskolor, och över 2000 studenter inom Vuxenutbildningen är vi en av Västsveriges största utbildningsanordnare. 

Kontaktpersoner

Maria Hildefors
Förbundsdirektör
Maria Hildefors
Jan-Erik Aronsson
Förbundsstrateg
Jan-Erik Aronsson
Förbundsstrateg
Mikael Arvemark
Ordförande Kunskapsförbundets direktion
Mikael Arvemark
Carolina Blomster
Verksamhetschef gymnasiet
Carolina Blomster
Verksamhetschef gymnasiet
Malin Kumlin
Verksamhetschef vuxenutbildningen
Malin Kumlin
Verksamhetschef vuxenutbildningen
Lisa Thörn
Utvecklingschef
Lisa Thörn
Utvecklingschef