2023-06-27 12:34Pressmeddelande

Samarbete för utbildning till sjukvårdsbiträde

Sjukvårdbiträde på NÄLVictoria, sjukvårdsbiträde på avdelning 52-55, tycker att det roligaste med yrket är att det är varierat med olika patientfall

NU-sjukvården, Kunskapsförbundet Väst och Uddevalla vuxenutbildning startar hösten 2023 en gemensam utbildning till sjukvårdsbiträde. ”Med det här samarbetet ger vi människor som högst troligt är våra framtida medarbetare en kvalitetssäkrad utbildning och bra start på sina yrkesliv genom att omedelbart lära känna verksamheten man ska jobba i”, säger Johan Linder, utbildningschef i NU-sjukvården.

Som sjukvårdsbiträde hjälper och avlastar du vårdpersonalen genom att till exempel hjälpa patienterna att tvätta sig, klä på sig och äta. Att det finns sjukvårdsbiträden på sjukhuset är viktigt i syfte att frigöra tid för undersköterskor, som i sin tur kan göra delar av sjuksköterskans sysslor.

”Ger fler händer i vården redan under utbildningen”

Utbildningen är nio månader lång och motsvarar första delen av undersköterskeutbildningen. Det är en lärlingsutbildning där upp till fyra dagar per vecka består av arbetsplatsförlagt lärande (praktik) på avdelningar inom NÄL och Uddevalla sjukhus. Lärarna kommer från Kunskapsförbundet Väst och Uddevalla Vuxenutbildning men all utbildning äger rum i NU-sjukvårdens lokaler.

– Lärlingsupplägget ger redan under utbildningstiden fler händer i vården och en utbildning i skarpt läge. Detta i kombination med vuxenutbildningens skickliga yrkeslärare leder till en utbildning med hög kvalitet och vi ser fram emot att utveckla detta tillsammans, säger Björn Wärnberg, verksamhetschef för Uddevalla Vuxenutbildning.

Ett första steg in i vården

I NU-sjukvården finns i dagsläget drygt 120 sjukvårdsbiträden. En av dem är Victoria Qvarnström, som arbetar på avdelning 52-55. När hon började som sjukvårdsbiträde fick hon en intensivutbildning på avdelningen. Att det nu startas en formaliserad utbildning till sjukvårdsbiträde är hon glad för.

– Att jobba som sjukvårdsbiträde kan vara ett steg in i sjukvården. Vi är flera kollegor som är sugna på att läsa vidare till undersköterska och sjuksköterska nu, säger hon.

Bredare utbildningsutbud i området

Sjukvårdsbiträdesutbildningen blir startskottet för ett nytt och fördjupat samarbete mellan vuxenutbildningarna i Orust, Uddevalla och Trollhättan/Vänersborg (Kunskapsförbundet Väst).
Inför 2024 har kommunerna tecknat ett samverkansavtal där man åtar sig att gemensamt verka för att kommuninvånare får tillgång till ett brett utbildningsutbud av högsta möjliga kvalitet.

– När Västra Götalandsregionen vände sig till Uddevalla Vuxenutbildning och Kunskapsförbundet Väst för att man ville utveckla en sjukvårdsbiträdesutbildning tog vi oss med glädje an uppdraget. Att få vara med och bidra till regionens kompetensförsörjning utifrån verksamhetens behov och möjligheter är något vi tror kan bli mycket gynnsamt för både elever och verksamhet, säger Malin Kumlin, verksamhetschef för Kunskapsförbundet Västs vuxenutbildning.

Ansökningsperioden till den nya utbildningen pågår den 1-31 augusti och utbildningen startar i slutet av september.

Läs mer om utbildningen och samarbetet

Intervju

Intervju med Victoria Qvarnström, sjukvårdsbiträde

Hemsidor:

Trollhättan/Vänersborg: Kunskapsförbundet Väst/Vuxenutbildningen

Uddevalla: Uddevalla vuxenutbildning

 Om Kunskapsförbundet Väst

Med cirka 3 000 elever som studerar på våra gymnasieskolor och närmare 3 000 studenter inom Vuxenutbildningen är vi en av Västsveriges största utbildningsanordnare.


Kontaktpersoner

Malin Kumlin
Verksamhetschef vuxenutbildningen
Malin Kumlin
Verksamhetschef vuxenutbildningen