2020-03-05 08:15Bloggpost

Koll på kvalitén? | Del I

Kunskapsförbundet ska vara en drömfabrik för alla, en plats där elever kan få hjälp att nå sina drömmar och känna framtidslust. Våra skolor erbjuder det viktigaste för uppfyllandet av alla livsdrömmar: utbildning och kunskap, personlig utveckling, sammanhang och goda relationer men kanske framför allt framtidslust, viljan att vilja mer. I Kunskapsförbundet ska alla bli så mycket de kan, oavsett vem man är och vad man drömmer om.

Vi är en organisation med framtidslust. Som huvudman vill vi också bli mer, och bättre. Det gäller på många områden, men framför allt vill vi bli bättre på att uppfylla vårt övergripande mål. Det som uttrycker att alla elever ska nå alla sina mål, så att de lämnar oss med optimala möjligheter att förverkliga sina framtidsdrömmar. Om vi ska lyckas med detta måste alla i Kunskapsförbundet, på alla nivåer, arbeta tillsammans för ett förbättrat lärande, både för elever och professionella. Därför pågår det systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt i hela förbundet och tar alltid sin utgångspunkt i elevers uppvisade behov av lärande och utveckling.

Varje år släpper vi en kvalitetsrapport som beskriver utvecklingsåret i Kunskapsförbundet. Rapporten har för avsikt att ge bilder av elevers behov av lärande och fortsatta utveckling. Rapporten hjälper oss att göra urval i kvalitetsarbetet, att fundera över likvärdighet och reflektera över om vi arbetar på bästa sätt eller inte. Den visar visserligen bara bilder av det som enkelt låter sig mätas, som betyg och examensanadelar, men detta, tillsammans med den specifika och unika kunskap och klokskap om möjligheter till utveckling som finns för varje utbildning och varje elev hos förbundets medarbetare, ger en bra utgångs- eller avstämningspunkt för det fortsatta förbättringsarbetet.

Resultaten presenteras som de är, utan skönomskrivningar, för att ge dig som läsare den faktiska relationen mellan resultaten och de nationella målen. Bakom varje resultat finns en komplexitet av orsaker och omständigheter som är svåra att upptäcka från en enda utsiktsplats. Genom att visa upp resultaten i den här rapporten, öppnar vi också upp för granskning från andra än oss själva.

Förhoppningen är att vi som har elevernas förbättrade lärande som jobb ska presenteras för nya perspektiv och frågeställningar, och kanske upptäcka något om oss själva och vårt kvalitetsarbete som vi annars är för nära, eller för långt ifrån, för att se. Stort tack till dig som tar dig tid att läsa, reflektera och på olika sätt kommentera och debattera innehållet i denna rapport. Vi uppskattar att du är delaktig i vårt systematiska kvalitetsarbete och hjälper oss i Kunskapsförbundet att bli så mycket vi kan. Ditt engagemang ger oss framtidslust!

Läs mer om vårt pågående utvecklingsarbete i vår Kvalitetsrapport.Om Kunskapsförbundet Väst

Med cirka 3 000 elever som studerar på våra gymnasieskolor och närmare 3 000 studenter inom Vuxenutbildningen är vi en av Västsveriges största utbildningsanordnare.


Kontaktpersoner

Maria Hildefors
Förbundsdirektör
Maria Hildefors

Relaterad media