2022-01-27 09:26Pressmeddelande

Fler får en chans i yrkeslivet – stor satsning på vuxenutbildningen

Elever samtalar vid lektion, gymnasiekurs matematikElever samtalar vid lektion, gymnasiekurs matematik

Både nationellt och lokalt satsas det nu på utbildning för vuxna. Tack vare nya beviljade medel kan Vuxenutbildningen i Trollhättan och Vänersborg erbjuda än fler personer att läsa en yrkesutbildning eller att fortbilda sig inom olika områden.

Samhället utvecklas, ett arbetsliv blir längre och kunskap blir snabbt daterad om den inte underhålls. Möjligheterna till lärande och att byta yrkesbana mitt i livet blir centralt för samhällsutvecklingen. Därför har både gymnasieskolan och vuxenutbildningen ett viktigt uppdrag som kompetensförsörjare till den lokala arbetsmarknaden. Inför 2022 har vuxenutbildningen fått utökade möjligheter att starta yrkesutbildningar av olika slag och på olika nivåer.

Det är oerhört glädjande med de stora satsningar som nu görs på vuxenutbildning. Det satsas både från nationell nivå och från våra egna kommuner, berättar Johan Olofson, förbundsdirektör Kunskapsförbundet.Vi får nu bättre möjligheter att möta de stora behov av utbildning som finns hos våra medborgare. Det kommer också att bidra till förbättrade möjligheter till kompetensförsörjning för alla de branscher som idag saknar arbetskraft.

Vuxenutbildning finns för alla, en chans till nystart
Vuxenutbildningen finns till för att ge personer en andra chans, men också en annan chans i yrkeslivet. Många personer vill ta igen utbildning de missat tidigare i livet, läsa in behörigheter till högre studier eller helt byta yrkesbana.

Vuxenutbildningen i Trollhättan och Vänersborg har en fantastisk bredd och de studerande har mycket varierande förutsättningar, menar Anette Ambrén, rektor på Vuxenutbildningen. Men vi är vana vid flexibilitet och att ge det stöd som behövs, och vi ser fram emot denna fina möjlighet att hjälpa fler att lyckas med sina studier.

Johan Olofson fortsätter:


Utbildning är viktigt både för individer och företag i vår region. Idag har vi en ganska hög arbetslöshet samtidigt som det finns många lediga jobb och nu ser vi många möjligheter att minska det glappet. Vi kommer att öppna upp ansökan till utbildningar och kurser löpande under våren och företag som behöver kompetensutveckla sin personal är varmt välkomna att höra av sig till oss.


Om Vuxenutbildningen i Trollhättan och Vänersborg

Under våren 2021 var hela 3708 elever inskrivna på vuxenutbildningens olika verksamheter. Vuxenutbildningens utbud styrs dels av elevernas behov, dels av läget på arbetsmarknaden.

Utbud: Över 100 kurser och yrkesutbildningar
Plats: Vänerparken i Vänersborg. Förutom utbildningar på plats så finns också ett brett utbud av distansutbildningar. 


Om Kunskapsförbundet Väst

Med cirka 3 000 elever som studerar på våra gymnasieskolor och närmare 3 000 studenter inom Vuxenutbildningen är vi en av Västsveriges största utbildningsanordnare.