2022-12-20 13:22Pressmeddelande

Ny förbundsdirektör i Kunskapsförbundet Väst

Maria HildeforsMaria Hildefors

Maria Hildefors utsågs under tisdagen till ny förbundsdirektör för Kunskapsförbundet Väst.

På sitt möte tisdagen den 20 december utsåg direktionen för Kunskapsförbundets kommunalförbund en ny förbundsdirektör. Efter en rekryteringsprocess föll valet på Maria Hildefors. Maria har varit utvecklingschef i förbundet de senaste åren och sitter i ledningsgruppen. Hon tillträder sin nya roll med start den 1 januari 2023.

- Jag känner mig hedrad över det förtroende som direktionen visat mig och ser med stor tillförsikt fram emot mitt nya uppdrag, säger Maria Hildefors. Efter tio år är Kunskapsförbundet, främst tack vare sin skickliga personal, en robust organisation med fin kvalitet. Vi har en betydelsefull roll som både utbildnings- och samhällsaktör i våra städer och min uppgift blir att verka för att det ska fortsätta vara så.

Maud Bengtsson, ordförande i direktionen och den som lett rekryteringsarbetet tillsammans med presidiet, berättar:
-
Maria besitter en hög kompetens inom utvecklingsfrågor, har en gedigen bakgrund inom skolverksamhet och är väl insatt i hur Kunskapsförbundet som politiskt styrd organisation fungerar. Vår bedömning är att Maria Hildefors har det engagemang, stabilitet och mod som krävs för att driva Kunskapsförbundet vidare på ett framgångsrikt sätt.


Om Kunskapsförbundet Väst

Med cirka 3 000 elever som studerar på våra gymnasieskolor och närmare 3 000 studenter inom Vuxenutbildningen är vi en av Västsveriges största utbildningsanordnare.


Kontaktpersoner

Mikael Arvemark
Ordförande Kunskapsförbundets direktion
Mikael Arvemark