2024-04-18 13:32Pressmeddelande

Kunskapsförbundet startar ny nationell yrkesutbildning till Elektroniktekniker

Utbildning. Händer i bilden som arbetar med mätinstrument och elkablage.Utbildning pågår till elektroniktekniker.

Kunskapsförbundet kommer att delta i Myndigheten för Yrkeshögskolans (MYH) pilotverksamhet Nationell yrkesutbildning (NY), en ny utbildningsform för vuxna på gymnasial nivå. Till hösten startar vår nya ettåriga Elektronikteknikerutbildning, som är utformad för att möta kompetensbristen i elektronikbranschen.

Den nya Elektronikteknikerutbildningen är framtagen i samverkan med arbetslivet och innehåller specialdesignade kurser, samt 25% lärande i arbete (LIA) där de studerande får praktisk erfarenhet ute på ett företag.

- Vi är stolta över att få vara med och forma framtidens yrkesutbildningar för vuxna, säger Malin Kumlin, verksamhetschef för Vuxenutbildningen på Kunskapsförbundet. Att kunna skapa en utbildning helt i samverkan med en bransch är något vi tidigare endast kunnat göra inom yrkeshögskolan men nu öppnas möjligheterna upp också för utbildningar på gymnasial nivå.

Elektronikteknikerutbildningen är en av 38 utbildningar som beviljats av MYH av totalt 86 ansökningar, vilket visar på det höga intresset för och behovet av yrkesutbildningar på nationell nivå.

- Programmet kommer att spela en stor roll i att minska kompetensgapet inom elektroniksektorn och är ett viktigt steg för att rusta individer med kompetenser som behövs för framtidens arbetsmarknad," tillägger Malin Kumlin.

För mer information om den nya utbildningen: Elektroniktekniker - Vuxenutbildningen (kunskapsforbundet.se)

För mer information om övriga yrkesutbildningar för vuxna som startar hösten 2024: Yrkesutbildning - Vuxenutbildningen (kunskapsforbundet.se)

 

 

 Om Kunskapsförbundet Väst

Med cirka 3 000 elever som studerar på våra gymnasieskolor och närmare 3 000 studerande inom Vuxenutbildningen är vi en av Västsveriges största utbildningsanordnare.


Kontaktpersoner

Malin Kumlin
Verksamhetschef vuxenutbildningen
Malin Kumlin
Verksamhetschef vuxenutbildningen