2024-03-05 07:59Pressmeddelande

Kunskapsförbundets lärare håller workshops om AI

Kunskapsförbundet Väst Birger Sjöberggymnasiet, Kunskapsförbundet Väst

Niklas Karlsson och Kristin Egestål arbetar som förestelärare i Kunskapsförbundet. Under vårterminen håller de i flera workshops kring AI i undervisningen där alla lärare i Kunskapsförbundet har möjlighet att anmäla sig och samverka kring frågor om AI i undervisningspraktiken.

 ”Vi vänder vi oss till alla som är intresserade kring hur vi ska tänka, förhålla oss till och arbeta med AI i skolan - oavsett hur mycket kunskap och erfarenhet man har kring ämnet tidigare. Det viktigaste är att diskussionen förs och att vi kan hjälpa och tipsa varandra. säger Kristin Egestål, förstelärare i Kunskapsförbundet.

Alla Kunskapsförbundets lärare har möjlighet att anmäla sig till workshopsen. Man samlas under en eftermiddag och fokuserar på etiska dilemman man kan hamna i med AI i skolan men också hur AI kan användas i undervisningen som ett nytt digitalt verktyg.

 

Utökad samverkan med Högskolan Väst

Lisa Thörn, utvecklingschef i Kunskapsförbundet, arbetar just nu för att utöka förståelsen kring AI tillsammans med Högskolan väst:

”Vi ser just nu över möjligheter till samverkan med Högskolan Väst inom AI i undervisningen. Utifrån våra gemensamma tankar och erfarenheter kommer vi att ringa in ett område att fördjupa oss i och reflektera över en undervisningspraktik med AI och lärarens roll i den. I dagsläget saknas den typen utav klassrumsstudier.

 

AI är en utmaning och en möjlighet

Lisa säger vidare om utveckling inom AI:

AI är en utmaning som hela skolsverige står inför och fusk i skolan är inget nytt. Vi har länge haft rutiner och policy kring fusk där lärare alltid ska säkerställa tillförlitligheten i elevers uppgifter, precis som Skolverket föreskriver.

Det är viktigt att vi har en pågående dialog om hur AI kan användas i undervisningen för att möta utvecklingen. Både utifrån ett etiskt perspektiv men även det tekniska, där utvecklingen går fort framåt.

Hon fortsätter: 

Vi förstår att det finns stort intresse i AI och hur det påverkar samhället. Vi tycker det är roligt att Kunskapsförbundets lärare är så intresserade av hur man kan utveckla sin undervisningspraktik utifrån nya förutsättningar. Vi vill vara en utbildningsaktör i framkant i alla avseenden.”

 

Välkommen att besöka AI-workshop 7/3

Plats: Vänerparken, våning 4, sal 438/439
Tid: 15:00-17:00
Kontaktperson för anmälan: Lisa Thörn, Utvecklingschef 

Temat för veckans workshop är:
Vi startar workshopen med en diskussion kring hur AI egentligen är uppbyggt och fungerar och varför det ibland kan bli fel. Något som önskats från tidigare workshops är att vi ska arbeta tillsammans med hur man skriver bra instruktioner/promtar till generativ AI. Till del två av workshopen tänker vi därför att varje deltagare tar med något exempel på vad man skulle vilja göra och använda AI till i sitt arbete. Sedan utgår vi från dessa och arbetar tillsammans för att fundera på hur man kan instruera generativ AI på bästa sätt för att få ett bra resultat. Vi kan också i ljuset av den tidigare diskussionen fundera på när och varför det inte alltid blir som vi tänkt oss.Om Kunskapsförbundet Väst

Med cirka 3 000 elever som studerar på våra gymnasieskolor och närmare 3 000 studenter inom Vuxenutbildningen är vi en av Västsveriges största utbildningsanordnare.


Kontaktpersoner

Lisa Thörn
Utvecklingschef
Lisa Thörn
Utvecklingschef