2023-12-12 13:00Pressmeddelande

Efterlängtat besked om mer resurser till Västerbottensteatern

Berättarprogram på Västerbottensteatern. Foto: Jonas WesterlundBerättarprogram på Västerbottensteatern. Foto: Jonas Westerlund

Nu står det klart att Västerbottensteatern får långsiktig finansiering för att arbeta med berättandet som scenkonst. Det har Region Västerbotten och Skellefteå kommun beslutat.
- Att Västerbottensteatern från 2024 får en stabil finansiering till vår verksamhet är en tidig julklapp till vår publik och ett styrkebesked. Berättandet har funnits som en del av Västerbottensteatern under väldigt lång tid och utvecklats till att idag ha en nordisk spetskompetens inom berättandet, säger Challa Gustavsson, VD på Västerbottensteatern.

Västerbottensteatern har i uppdrag att värna, stärka och utveckla berättandet både som scenkonst och i form av arrangemang där deltagare får utveckla sina egna berättelser. Region Västerbotten och Skellefteå kommuns beslut innebär att berättandet från och med nästa år får en permanent finansiering. Tidigare har teatern inte haft fasta medel för detta. Den förstärkta finansieringen är en viktig pusselbit för Västerbottensteaterns fortsatta arbete som sträcker sig över hela regionen.

- Berättandet är en kulturform som binder samman generationer. Här i Västerbotten har vi en stark tradition av att dela våra berättelser. I tider av förändringar spelar berättandet en nyckelroll till det demokratiska samtalet mellan människor. Våra berättelser blir en viktig del av att forma Skellefteå och länet till en plats där allas röst får höras, säger Challa Gustavsson.

Johanna Salander börjar som ny konstnärlig ledare på Västerbottensteatern i mars 2024 och gläds åt beskedet.

- Jag brinner för att bjuda publiken på verkligheter som vi inte tidigare fått se gestaltade. Där är vårt berättaruppdrag viktigt. Inte minst när det kommer till att utforska och lyfta fram berättelser som tidigare inte är hörda, säger Johanna Salander.


Fakta om Västerbottensteaterns berättarverksamhet:

Västerbottensteaterns berättarverksamhet – Nordiskt Berättarcentrum – har hela Norden som arbetsfält och arbetar med berättande på en mängd olika sätt. Som scenisk konstform, som pedagogiskt läroverktyg i skolan och som mötesplats för utvecklandet av nordiskt och europeiskt berättande.

Återkommande arrangemang är bland annat den årliga Berättarfestivalen. Festivalen innehåller publika arrangemang för både barn och vuxna och genomförs i samarbete med ett femtiotal lokala och regionala arrangörer. År 2022 slog festivalen rekord med över 170 programpunkter och över 10 000 besökare.

 Berättarverksamheten innefattar också många möjligheter för deltagare att själva utveckla sitt berättande. Årets Berättarkommun som genomförs i samarbete med Västerbottens museum och syftar till att lyfta och utveckla berättandet och dess möjligheter i utvalda kommuner och stärka den lokala utvecklingen i hela regionen. Projektet Berättarkraft ger deltagarna möjlighet att utveckla sin kompetens inom muntligt berättande och konferensen Lära med Berättande riktar sig till lärare och pedagoger som vill utveckla berättandet som pedagogik.Om VÄSTERBOTTENSTEATERNS PRESSRUM: Teater – UngHästen – Nordiskt Berättarcentrum

Västerbottensteatern är regional länsteater i Västerbotten med säte i Skellefteå. Teatern är ett aktiebolag där ägarna består av Region Västerbotten (60%) och Skellefteå kommun (40%). Vår vision är att vi skall vara regionens stolthet och stadens kvartersteater. Vår verksamhetsidé är att vi genom scenkonst, underhållning, berättande, pedagogik och socialt engagemang vill göra Västerbotten till en ännu mer attraktiv plats att leva på. *** VÄSTERBOTTENSTEATERN producerar och spelar egna föreställningar i Skellefteå och på turné i regionen för målgrupper i alla åldrar. Under ett verksamhetsår spelas 300-400 föreställningar för ca 35 000 personer. Västerbottensteatern arrangerar dessutom gästspel med föreställningar, föreläsningar och andra evenemang, ofta med anknytning till aktuella samhällsfrågor. I den publika verksamheten ingår även avdelningarna UngHästen och Nordiskt Berättarcentrum. *** UNGHÄSTEN arbetar med en interaktiv metod, framför allt med barn och unga som målgrupp och med ett stort socialt engagemang. Föreställningarna är tänkta att engagera unga och ge dem kraft att våga ta ställning. Avdelningen erbjuder även interaktiv teater till företag som ett sätt att arbeta med organisationsutveckling.§ *** NORDISKT BERÄTTARCENTRUM: År 2018 fick Västerbottensteatern i uppdrag av Skellefteå kommun att etablera en ny avdelning på teatern - Nordiskt Berättarcentrum, som skall verka inom den nordiska berättarvärlden, men även med kontakter ute i Europa. Verksamhetsområden är berättande som; pedagogisk metod, socialt verktyg, bevarare, levandegörare och förmedlare av kulturarv, samt berättande som scenisk konstform. Verksamheten har förutom kommunalt stöd även projektstöd från Region Västerbotten och Statens Kulturråd.


Kontaktpersoner

Kalina Wallenberg
Marknadschef/presskontakt
Kalina Wallenberg
Challa Gustavsson
VD
Challa Gustavsson