Svenska Djurparksföreningen


Om oss i media

Om Svenska Djurparksföreningen

Svenska djurparksföreningen är en branschorganisation som samlar 17 djurparker, akvarier och tropikhus i Sverige, Norge och Finland. Tillsammans arbetar vi med att öka kunskapen om djur och natur för att bevara hotade arter och deras livsmiljöer, allt i syfte att värna den biologiska mångfalden och bidra till en hållbar utveckling.

Kontaktpersoner

Vice ordförande, Svenska Djurparksföreningen
Daniel Roth
  • +46 (0)72 078 34 86
Verksamhetsledare, Svenska Djurparksföreningen
Helena Håkansson