Svenska Djurparksföreningen


Om oss i media

Om Svenska Djurparksföreningen

Svenska djurparksföreningen är en branschorganisation som samlar 19 djurparker, akvarier och tropikhus i Sverige, Norge och Finland. Tillsammans arbetar vi med att öka kunskapen om djur och natur för att bevara hotade arter och deras livsmiljöer, allt i syfte att värna den biologiska mångfalden och bidra till en hållbar utveckling.

Kontaktpersoner

Ordförande, Svenska Djurparksföreningen
Rickard Sjödén
Verksamhetsledare, Svenska Djurparksföreningen
Helena Håkansson