2023-10-12 05:00Pressmeddelande

Djurparker och akvarier har en viktig roll för att bevara hotade arter

Djurparker, akvarier och botaniska trädgårdar har en viktig och avgörande roll för att bevara hotade arter och den biologiska mångfalden i världen.  Det fastställer IUCNs Species Survival Commission (SCC) i ett formellt ställningstagande som publicerades under onsdagen. Den globala naturvårdsorganisationen IUCN har länge samverkat med djurparker och akvarier över hela världen i syfte att bevara och stärka hotade arter.

I uttalandet framhålls bland annat att:

  • Alla aktörer för det globala artskyddet behöver samarbeta och integrerar sina insatser för att vända förlusten av biologisk mångfald.  I det arbetet utgör djurparker, tropikhus, akvarier och botaniska trädgårdar viktiga partners.
  • Många botaniska trädgårdar, akvarier och djurparker upprätthåller höga krav på skötsel, bevarande, utbildning och forskning för att förhindra utrotning av arter och återställa dem till gynnsam bevarandestatus.
  • Myndigheter, botaniska trädgårdar, akvarier och djurparker bör samverka för att tillsammans bidra till bevarandet av arter genom One Plan Approach.

Daniel Roth, vice ordförande, Svenska Djurparksföreningen (SDF)

Det är fantastiskt roligt att djurparkernas unika roll för bevarandet av den biologiska mångfalden lyfts upp på den globala arenan. Våra medlemmar i Sverige, Norge och Finland arbetar redan idag med att bevara många av världens hotade arter och även genetisk mångfald hos lantraser.  Hos våra medlemmar finns både stor kunskap och resurser och vi ser fram emot ett utökat samarbete med andra aktörer för att bevara, utbilda och forska för att stärka den biologiska mångfalden i Sverige och världen.”

Myfanwy Griffith, VD, European Association of Zoos and Aquaria (EAZA):

"Som en mångårig medlem av IUCN och partner till SSC välkomnar EAZA detta ställningstagande. Det visar tydligt den avgörande och ofta unika roll som progressiva djurparker och akvarier spelar för artbevarande. EAZA stöder starkt den tonvikt som läggs på samarbete mellan in situ- och ex situ-bevarandeaktiviteter för att möjliggöra effektiva bevaranderesultat."

IUCN är en internationell samarbetsorganisation för utveckling och en rättvis värld

IUCN är en medlemsorganisation för regeringar och civilsamhällets organisationer. Tillsammans arbetar IUCN för att främja hållbar utveckling och skapa en rättvis värld som värdesätter och bevarar naturen. IUCN bildades 1948 och är nu världens största och mest mångsidiga miljönätverk, som utnyttjar kunskapen, resurserna och räckvidden hos våra mer än 1 400 medlemsorganisationer och 15 000 experter. Denna mångfald och expertis gör IUCN till den globala myndigheten för naturens status och de åtgärder som behövs för att skydda den.

Species Survival Commission (SCC) är den största av IUCNs expertkommissioner

Med över 9 500 medlemmar i 186 länder är Species Survival Commission (SSC) den största av IUCN:s sju expertkommissioner. SSC spelar en avgörande roll för att göra det möjligt för IUCN att påverka, uppmuntra och hjälpa samhällen att bevara biologisk mångfald genom att bygga kunskap om status och hot mot arter, ge råd, utveckla policyer och riktlinjer, underlätta bevarandeplanering och katalysera bevarandeåtgärder. www.iucn.org/ssc

Kontaktpersoner IUCN SSC:

Jon Paul Rodriguez, Chair, IUCN SSC, jonpaul.rodriguez@iucn.org  ;  +1 617 2060982

Kira Mileham, Strategic Partnership Director, IUCN SSC & co-convener of position statement: kira.mileham@iucn.org ; +61 422 920 566

 Om Svenska Djurparksföreningen

Svenska djurparksföreningen (SDF) är en branschorganisation som samlar 19 djurparker, akvarier och tropikhus i Sverige, Norge och Finland. Tillsammans arbetar vi med att öka kunskapen om djur och natur för att bevara hotade arter och deras livsmiljöer, allt i syfte att värna den biologiska mångfalden och bidra till en hållbar utveckling. Svenska Djurparksföreningen är medlem i den europeiska djurparksorganisationen EAZA samt i världsorganisationen WAZA.


Kontaktpersoner

Verksamhetsledare, Svenska Djurparksföreningen
Helena Håkansson