2023-07-27 05:40Pressmeddelande

Högtryck i svenska djurparker

Djurpark

– Medvetenhet om djur och natur lockar en bredare målgrupp

 

Besöken till svenska djurparker skjuter i höjden under juli och flera anläggningar rapporterar om besökstoppar de senaste veckorna. De utländska besökarna strömmar åter igen till svenska djurparker och en ökad medvetenhet om bevarande och biologisk mångfald är en bidragande orsak till att parkerna lockar en allt bredare målgrupp.

 

Tillsammans har svenska djurparker 8,5 miljoner besökare årligen vilka spelar en avgörande roll i djurparkernas arbete för hotade djurarter och deras livsmiljöer. Många semesterfirare söker aktiva och meningsfulla upplevelser under semestern, och ett besök på en djurpark eller ett akvarium som aktivt arbetar med bevarande av hotade djurarter tilltalar den medvetna turisten.

 

”Intresset för att lära sig om och stödja djurarternas bevarande växer, och djurparkernas initiativ att bredda utbudet har även visat sig vara en framgångsrik strategi för att attrahera en bredare publik säger Rickard Sjödén, ordförande på Svenska Djurparksföreningen.

 

Trots det ostadiga vädret under juli och den skakiga ekonomin är det fortsatt högt tryck i de svenska djurparkerna och flera anläggningar ökar mot fjolåret. Inomhusanläggningar som akvarier och tropikarier har också de varit framgångsrika under sommarsäsongen och gynnats av vädret.

 

Från tropikarierna i både Helsingborg och i Kolmården rapporteras om en ökning av besökare på mellan 20–30% under juli. På Skansen ökar antalet besökare med cirka 20% mot samma period föregående år, något man bland annat kopplar till en tillströmning av utländska gäster.  

 

”Skansens gäster är tillbaka på liknande nivåer som 2019 och vi har snart tagit emot 750 000 gäster i år. De utländska turisterna uteblev nästan helt under pandemiåren men nu har även de kommit tillbaka. Cirka hälften av våra gäster är utländska turister, vilket vi tycker är väldigt roligt”, säger Yvonne Nordlind, marknads- och kommunikationschef på Skansen.

 

Svenska Djurparksföreningen är den ledande branschorganisationen för djurparker, tropikus och akvarier i Sverige, Norge och Finland. Föreningen driver branschens utveckling och företräder den gentemot myndigheter och politiker. Utöver det är föreningen en hållbar aktör inom djur och natur, som möjliggör samarbete och utveckling inom ett nätverk av djurparker.

 

För mer information kontakta:

Rickard Sjödén, ordförande Svenska Djurparksföreningen

rickard@tropicarium.se

tel. 070-3054804


Om Svenska Djurparksföreningen

Svenska djurparksföreningen är en branschorganisation som samlar 19 djurparker, akvarier och tropikhus i Sverige, Norge och Finland. Tillsammans arbetar vi med att öka kunskapen om djur och natur för att bevara hotade arter och deras livsmiljöer, allt i syfte att värna den biologiska mångfalden och bidra till en hållbar utveckling.


Kontaktpersoner

Ordförande, Svenska Djurparksföreningen
Rickard Sjödén