Pressrum


Senaste nyheter, pressreleaser och om Sametinget i media

Sociala medier

Om Sametinget

Sametinget är både ett folkvalt organ och en statlig myndighet under regeringen. Det övergripande uppdraget är att bevaka samiska frågor och verka för en levande samisk kultur. De 31 ledamöterna i plenum utses genom allmänna val vart fjärde år. På Sametingets kansli arbetar ett 50-tal tjänstemän. Huvudkansliet finns i Kiruna. Lokalkontor finns i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund.

Kontaktpersoner

Per-Olof Nutti
Styrelseordförande/ Stivraságadoalli/ President
Per-Olof Nutti
Lars Miguel Utsi
Vice styrelseordförande, ordförande i språknämnden
Lars Miguel Utsi
Paulus Kuoljok
Sametingets ordförande /talman
Paulus Kuoljok
Marita Stinnerbom
Ordförande i rennäringsnämnden
Marita Stinnerbom
Ingrid Inga
Ordförande i kulturnämnden
Ingrid Inga
Kommunikatör
Marie Enoksson
Matti Blind Berg
Styrelseledamot
Matti Blind Berg
Tf kanslichef
Anita Kitok