Pressrum


Senaste nyheter, pressreleaser och om Sametinget i media

Senaste nyheterna

Sociala medier

Om Sametinget

Sametinget är både ett folkvalt organ och en statlig myndighet under regeringen. Det övergripande uppdraget är att bevaka samiska frågor och verka för en levande samisk kultur. De 31 ledamöterna i plenum utses genom allmänna val vart fjärde år. På Sametingets kansli arbetar ett 50-tal tjänstemän. Huvudkansliet finns i Kiruna. Lokalkontor finns i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund.

Kontaktpersoner

Håkan Jonsson
Styrelseordförande
Håkan Jonsson
Stefan Mikaelsson
Vice styrelseordförande
Stefan Mikaelsson
Marie Persson Njajta
Styrelseledamot, sammankallande i Sametingets styrgrupp för en sanningskommission
Marie Persson Njajta
Jan Rannerud
Styrelseledamot, ordförande i rennäringsnämnden
Jan Rannerud
Ulla-Karin Sarri
Styrelseledamot, ordförande i språknämnden
Ulla-Karin Sarri
Sametingets kansli - registrator