Pressrum


Senaste nyheter, pressreleaser och om Sametinget i media

Senaste nyheterna

Sociala medier

Om Sametinget

Sametinget är både ett folkvalt organ och en statlig myndighet under regeringen. Det övergripande uppdraget är att bevaka samiska frågor och verka för en levande samisk kultur. De 31 ledamöterna i plenum utses genom allmänna val vart fjärde år. På Sametingets kansli arbetar ett 50-tal tjänstemän. Huvudkansliet finns i Kiruna. Lokalkontor finns i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund.

Kontaktpersoner

Håkan Jonsson
Styrelseordförande
Håkan Jonsson
Stefan Mikaelsson
Vice styrelseordförande
Stefan Mikaelsson
Fredrik Österling
Kanslichef
Fredrik Österling
Marie Enoksson
Kommunikatör
Marie Enoksson