Näringslivsbolaget i Sundsvall


Press

Följ oss på Facebook

Om Näringslivsbolaget i Sundsvall

Näringslivsbolaget ägs av Sundsvalls kommun och ingår i Stadsbacken AB. Vårt uppdrag är att bedriva näringslivsservice och näringslivsutveckling, öka befintliga företags konkurrenskraft, verka för att nya företag etablerar sig i Sundsvall, främja evenemangsnäringens utveckling och ansvara för kommunens turistbyråverksamhet.

Kontaktpersoner

Eva Nyh Hederberg
VD
Eva Nyh Hederberg
Therese Eriksson
Marknadschef och pressansvarig
Therese Eriksson
Anna Borggren
Affärsområdeschef Besöksnäring
Anna Borggren