Näringslivsbolaget i Sundsvall


Press

Följ oss på Facebook

Om Näringslivsbolaget i Sundsvall

Näringslivsbolaget ägs av Sundsvalls kommun och ingår i Stadsbacken AB. Vårt uppdrag är att bedriva näringslivsservice och näringslivsutveckling, öka befintliga företags konkurrenskraft, verka för att nya företag etablerar sig i Sundsvall, främja evenemangsnäringens utveckling och ansvara för kommunens turistbyråverksamhet.

Kontaktpersoner

Eva Nyh Hederberg
VD
Eva Nyh Hederberg
Therese Eriksson
Marknadschef och pressansvarig
Therese Eriksson
Anna Borggren
Affärsområdeschef Besöksnäring
Anna Borggren
Jessica Krigsman
Marknadskommunikatör
Jessica Krigsman