2023-05-04 12:32Nyheter

Miljardsatsning i Torsboda skapar 1 900 jobb   

Från presskonferensFrån presskonferens

Grön global batteriaktör klar - Torsboda Industrial Park skriver avtal med det världsledande green tech-företaget PTL. 

 Under torsdagen meddelande Torsboda Industrial Park att de skriver avtal med det världsledande green tech-företaget PTL – en av Northvolts viktigaste leverantörer. En miljardsatsning som initialt beräknas skapa 1 900 jobb på Torsboda-siten.  

 Torsboda Industrial Park samägs av Sundsvalls och Timrå kommun. Med i satsningen finns också Härnösands kommun. Målet är att vår region ska bli Europas nav för grön batteriindustri. 

En etablering i Torsboda innebär nya möjligheter för samhällsbygget. Vi kommer kunna skapa en stark tillväxt som leder till fler invånare, ökade skatteintäkter och en attraktivare region. Detta är en stor vinst för Sundsvallsregionen och hela norra Sverige, säger Niklas Säwén (S), vice ordförande i kommunstyrelsen i Sundsvall. 

Bara i och med PTL:s etablering har vi möjligheten att skapa omkring 1 900 nya industrijobb. I kölvattnet av dessa stora gröna investeringar kommer fler att följa. Vi ser flera tusen jobb i efterföljande etableringar. Till detta kommer alla andra jobb som skapas inom andra sektorer, exempelvis inom offentlig sektor samt i servicenäringen. 

Det här är givetvis en oerhörd möjlighet, för såväl små, mellanstora och stora bolag i Sundsvall. En ökad befolkningsmängd innebär så klart en större köpkraft. Inte minst finns det ju stor potential för företagare som levererar olika typer av underentreprenader och servicetjänster, säger Alicja Kapica (M), oppositionsråd.  
 
Den stora vinsten är givetvis att vi genom att bli navet i den gröna europeiska batteriindustrin attraherar såväl nya företag som forskning och utveckling av grön teknik, och gör norra Sverige till en attraktiv plats att leva och jobba i – särskilt när det gäller den yngre generationen. Och det tjänar vi alla på – inte minst näringslivet, fortsätter hon. 

Förberedelser pågår
Sedan några månader har ett intensivt mobiliseringsarbete pågått där flera förvaltningar och bolag varit involverade. Mobiliseringsarbetet har utgått från en scenarioanalys som visar på en befolkningsökning på ca 8 500 personer. Utifrån analysen har team från kommunens förvaltningar och bolag utrett behovet av kompetensförsörjning, tillgång till industrimark, bostäder, platsens attraktivitet, infrastruktur, säkerhet och brottsförebyggande arbete samt påbörjat en utredning kring behovet av ett International house i regionen. 

–Vi drar naturligtvis lärdom av de som gått före, men jobbar också intensivt med våra egna förberedelser inför den samhällsomvandling som nu behöver ske. Mobiliseringsarbetet visar bland annat att när det gäller bostäder står Sundsvall mycket väl rustade för en stor befolkningsutveckling, säger Niklas Säwén.   

(Länk till sida på sundsvall.se om Torsboda) https://sundsvall.se/kommun-och-politik/sundsvalls-vag-framat/5-000-nya-jobb/torsboda-industrial-park   

Kontakt - vid frågor
Stefan Dalin, ordförande Torsboda Industrial Park och kommunstyrelsens ordförande Timrå kommun (S) 073-270 95 39, stefan.dalin@timra.se

Niklas Säwén, Kommunstyrelsens ordförande Sundsvalls kommun (S) 072-085 74 33, niklas.sawen@sundsvall.se

Andreas Sjölander, Kommunstyrelsens ordförande Härnösands kommun (S) 070–899 86 88, andreas.sjolander@harnosand.se


Om Näringslivsbolaget i Sundsvall

Näringslivsbolaget ägs av Sundsvalls kommun och ingår i Stadsbacken AB. Vårt uppdrag är att bedriva näringslivsservice och näringslivsutveckling, öka befintliga företags konkurrenskraft, verka för att nya företag etablerar sig i Sundsvall, främja evenemangsnäringens utveckling och ansvara för kommunens turistbyråverksamhet.


Kontaktpersoner

Jessica Krigsman
Marknadskommunikatör
Jessica Krigsman