2019-11-20 12:48Pressmeddelande

Nya kontakter skapades på KI Innovations investerardag med fokus på framtidens hälsa

Samlade bilder från Drive Investor Day 2019Samlade bilder från Drive Investor Day 2019

KI Innovations mål är att skapa bättre förutsättningar för framtidens hälsa. Att döma av den aktivitet som skapades då 15 hälso- och life science bolag träffade ett trettiotal finansiärer under den årliga DRIVE Investor Day ser framtiden ljus ut.

Onsdagen den 20 november 2019 var det dags för KI Innovations årliga investerardag, DRIVE Investor Day, på KI campus i Solna. Syftet med investerardagen är att hjälpa inkubatorbolag att hitta finansiering och kompetens och skapa relationer.

Företagen har affärsidéer med potential att förbättra livet för många människor runt om i världen, de ser ljust på framtiden och på potentialen att kunna växa och fler investerare än någonsin var på plats och visade intresse för bolagen.

-  Det är inspirerande att se alla kontakter som skapas under en sådan här kväll. I år har vi valt att öppna upp för några bolag från andra inkubatorer då vi ser att samarbeten är bästa vägen att gå för att stärka svensk life science. Därför har vi även bolag från Uppsala, Umeå och Linköping samt Stockholms Universitet med och pitchar, säger Christian Krog-Jensen, ansvarig på företagsinkubatorn DRIVE på KI Innovations.

–  Det är andra gången vi arrangerar denna investerardag och det är roligt att följa och utveckla detta koncept.  Vi har många konkurrenskraftiga idéer och entreprenörer i vår företagsinkubator och Life science har ju potentialen att både skapa stora värden för investerarna och underlätta livet för en mängd människor, säger Lilian Wikström, VD för KI Innovations.

Årets upplaga bestod av en intressant blandning av allt från Pharma till Medtech och Digitala lösningar. Bolag som kommit långt och bolag som ännu ha en bit att gå, en dynamik som tilltalar investerarna som gärna följer bolagen under en längre tid och ofta letar efter både små investeringar och större investeringsåtaganden.

Bolag som var på plats på investerardagen:

Developeration: utvecklar produkten PexyEazy®. En ny och unik metod för behandling av hemorrojder.

NeoBiomics: tillhandahåller en hög-kvalitativ probiotikaprodukt för för-tidigt-födda barn.

Sigrid Therapeutics AB: har tagit fram en säker lösning för normalisering av blodsockernivån.

Geras Solutions: tillhandahåller digitala diagnostiseringsverktyg samt lösningar för de berörda av demens (neurokognitiva sjukdomar) genom en CE-märkt plattform.

Attgeno AB: supernitro – Nytt läkemedel mot lunghypertension.

Moligo Technologies: har utvecklat en revolutionerande teknik för storskalig syntes av ultra-rena långa DNA-strängar som möjliggör att gen-modifikation, precisions-diagnostik och DNA läkemedel kan nå en industriell och klinisk nivå.

Collective Minds Radiology: är en online plattform för radiologer för att dela data och expertis

VOC Diagnostics: cancerdiagnostik genom revolutionerande metod (SU).

Gesynta Pharma AB: har patenterade orala mPGES-1 inhibitorer i utveckling för behandling av patienter med kroniska inflammatoriska tillstånd.

Holistal: mobila hälsoverktyg för förbättrade kostvanor och livsstilsvanor på företag.

Minnity: hjälper omsorgspersonal att leverera individualiserad vård till personer med demens med hjälp av en smartphone.

StckCell: l är en ny typ av petriskål, den är kompakt, lätt och intuitivt utformad för cellodling

FenoMark: utvecklar diagnostiska analyser för att matcha cancerpatienter med den bästa behandlingen.

Moltic Pharma AB: är ett läkemedelsbolag med fokus på tidig utveckling av en ny behandling mot epilepsi (LiU/UIC)

Omnio AB: utvecklar proinflammatoriska proteinbaserade läkemedelskandidater baserade på plasminogens plasmaprotein (UIE).

Läs mer om bolagen på https://karolinskainnovations.ki.se/en/portfolio/Om KI Innovations

KI Innovations nyttiggör forskningsresultat inom life science genom att utvärdera och verifiera projekt med kommersiell potential samt stödjer den affärsmässiga utvecklingen till bolagisering eller licensiering. Karolinska Institutets innovationssystem erbjuder utbildning, professionella nätverk, finansiering, expertkompetens inom entreprenörskap och affärsutveckling samt inkubationsmöjligheter för projekt och företag inom life science. www.karolinskainnovations.ki.se


Kontaktpersoner

Maria Berner-Holmström
Kommunikationsansvarig
Maria Berner-Holmström

Relaterade nyheter