2015-12-07 08:37Pressmeddelande

Mobilapp för astmatiker först när KI Innovations satsar på e-hälsa

null

En mobilapp som förenklar livet för astmatiker och som underlättar för vården – det är KI Innovations första projekt inom e-hälsa.

Mobilappen Asthmatuner har redan rönt ett stort intresse ochi kväll kan upphovsmannen Henrik Ljungberg, barnlungläkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus, kamma hem Stockholms stads innovationsstipendium 2015.

– Idén kommer direkt från den kliniska vardagen, säger han. Tack vare professionellt affärsstöd från KI Innovations har vi närmat oss marknaden på rekordtid.

Med Asthmatuner, som nu ska testas i klinisk verklighet på vårdcentraler i regionen,kombineras lungfunktionsmätning, dosrekommendation och datainsamling. En bärbar spirometer, som mäter lungfunktionen, kopplas trådlöst via bluetooth till mobilappen och på så vis får patienter tillgång till ett objektivt mätverktyg även mellan sina läkarbesök. Tekniken kan vara extra värdefull för föräldrar som ska behandla barn som inte alltid kan beskriva sina symtom. Asthmatuner möjliggör rätt inhalatordos vid varje enskilt tillfälle, helt anpassat till det medicinska behovet.

– Astma är en sjukdom som varierar över tid och därför behöver man kunna anpassa behandlingen även mellan läkarbesök, säger Henrik Ljungberg. Sjukdomen kan variera beroende på infektioner, ansträngning eller pollenhalter, men även annat kan spela in, till exempel psykologiska eller hormonella faktorer.

Praktiskt går det till så att man blåser i spirometern och appen visar då den aktuella lungfunktionen. Sedan svarar man på några ja- och nej-frågor och får upp en rekommendation om hur många inhalationer som bör göras.

Henrik Ljungberg har utvecklat konceptet tillsammans med kollegan Björn Nordlund, forskningssjuksköterska vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Båda två ser redan nu stora utvecklingsmöjligheter med andra applikationer och utvidgade sjukdomsområden.

– Det här är ett spännande koncept som ligger helt rätt i tiden, säger Lilian Wikström, VD på KI Innovations. Kraven på förbättrade egenvårdsmöjligheter ökar och det är tillfredsställande att vi kan bidra med stöd och affärsutveckling på e-hälsoområdet där vi ser fler och fler intressanta projekt.

Asthmatuner kan också komma att användas för behandlingsåterkoppling, forskning och kvalitetsregister. KI Innovations har även gjort en investering i det nybildade bolaget Medituner och samarbetet utvecklas nu vidare i inkubatorprogrammet Drive där entreprenörerna får råd och fortsatt coachning.

För kontakt med Karolinska Institutet Innovations AB:
Lilian Wikström, VD, telefon 070-453 31 17

För mer information om Asthmatuner:
Henrik Ljungberg, överläkare, 070-662 86 42

Karolinska Institutet Innovations AB – en del av Karolinska Institutets innovationssystem
KI Innovations AB är en inkubator och ett helägt dotterbolag till Karolinska Institutets holdingbolag. KI Innovations AB nyttiggör forskningsresultat inom life science genom att utvärdera och verifiera projekt med kommersiell potential samt stödjer den affärsmässiga utvecklingen till bolagisering eller licensiering.

Karolinska Institutets innovationssystem erbjuder utbildning, professionella nätverk, finansiering, expertkompetens inom entreprenörskap och affärsutveckling samt inkubationsmöjligheter för projekt och företag inom life science.


Om KI Innovations

Karolinska Institutet Innovations AB hjälper forskare – vid Karolinska Institutet och andra universitet – att kommersialisera tidiga upptäckter inom life science. Forskare, som gör upptäckter som kan komma många människor till godo, får en affärsmöjlighet via KI Innovations. Det kan handla om forskning som leder till nya läkemedel, olika former av medicintekniska lösningar eller diagnostiska verktyg. KI Innovations har ett nätverk av experter med stor erfarenhet av varje steg i utvecklingsprocessen, från bedömning av potentialen i tidiga upptäckter inom life science fram till försäljning, licensiering eller bolagisering.


Kontaktpersoner

Maria Berner-Holmström
Kommunikationsansvarig
Maria Berner-Holmström