2019-10-07 13:58Pressmeddelande

Härlig mix bland de åtta nya bolagen i KI Innovations inkubatorprogram DRIVE

Representanter för de nya bolagen i DRIVERepresentanter för de nya bolagen i DRIVE

Söktrycket var större än någonsin när KI Innovations inkubatorprogram DRIVE öppnade upp för nya ansökningar denna höst. Av de 15 bolag som sökte välkomnas nu åtta nya bolag.

 

Att KI Innovations inkubatorprogram erbjuder attraktiv utbildning och coachning står klart när man ser till antalet bolag som sökte i höstens utlysning. Även mångfalden är glädjande. Bland de som sökte återfinns allt från digital vård och omsorg, cancerdiagnostik till avancerade läkemedelsprojekt.

- Det är otroligt roligt att se att våra ansträngningar har burit frukt och att det erbjudande som vi har är så attraktivt. Det visar att vi har lyssnat på vad bolagen vill ha och behöver, och kan leverera utifrån de behov som finns säger Charlotta Dahlborg, business coach inom DRIVE-programmet.

Med en portfölj av totalt 25 bolag ser vi unika möjligheter att skapa värde för patienter och samhälle, fortsätter Charlotta.

De åtta nya bolagen som antagits är:

Minnity.  Minnity-appen hjälper omsorgspersonal att leverera individualiserad vård till personer med demens med hjälp av en smartphone.

StckCell. Är en ny typ av petriskål, den är kompakt, lätt och intuitivt utformad för cellodling.
Dess odlingsbara yta motsvarar tre vanliga petriskålar. Som en funktion av sin design är StckCell också 61% lättare. Även plastförbrukningen minskar i motsvarande omfattning, vilket är en viktig hållbarhetsaspekt.

Neobiomics.  Tillhandahåller en hög-kvalitativ probiotikaprodukt för för-tidigt-födda barn.

Digital Diabets Analytics. Tillhandahåller ett digitalt beslutsstödsystem som gör det möjligt för människor med insulinbehandlad diabetes att leva livet fullt ut och förbättra sin blodsockerkontroll.

Geras Solutions.  Tillhandahåller digitala diagnostiseringsverktyg samt lösningar för de berörda av demens (neurokognitiva sjukdomar) genom en CE-märkt plattform.

Pwelt. Är ett modernt verktyg för stresshantering med fokus på ledarskap. PWELT hjälper chefer och ledare att identifiera, agera och följa upp stress på arbetsplatsen.

FenoMark Diagnostics. Utvecklar diagnostiska analyser för att matcha cancerpatienter med den bästa behandlingen

Moligo Technologies. Har utvecklat en revolutionerande teknik för storskalig syntes av ultra-rena långa DNA-strängar som möjliggör att gen-modifikation, precisions-diagnostik och DNA läkemedel kan nå en industriell och klinisk nivå

-Det känns otroligt bra att få välkomna dessa nya bolag till DRIVE. De går helt i linje med den typ av innovativ och hållbar verksamhet som vi vill stödja och hjälpa vidare mot marknad, säger Christian Krog-Jensen, som driver inkubatorprogrammet.

DRIVE stöttar uppstartsbolag inom life science i en inkubatorprocess som innefattar flera års affärscoachning, utbildning och utveckling. Som en del av processen erbjuds även kontaktförmedling mellan bland annat entreprenörer, experter, investerare och forskare.


Om KI Innovations

KI Innovations nyttiggör forskningsresultat inom life science genom att utvärdera och verifiera projekt med kommersiell potential samt stödjer den affärsmässiga utvecklingen till bolagisering eller licensiering. Karolinska Institutets innovationssystem erbjuder utbildning, professionella nätverk, finansiering, expertkompetens inom entreprenörskap och affärsutveckling samt inkubationsmöjligheter för projekt och företag inom life science. www.karolinskainnovations.ki.se

Kontaktpersoner

Maria Berner-Holmström
Kommunikationsansvarig
Maria Berner-Holmström