2018-03-05 13:59Pressmeddelande

Ett start-upbolag från Karolinska Institutet, Gesynta Pharma, säkrar finansiering för preklinisk läkemedelsutveckling

null

Gesynta Pharma AB har tagit in 22 miljoner kronor i nyinvesteringar. Bolaget som utvecklar nästa generations läkemedel för behandling av kronisk inflammation har nu finansieringen säkrad för att kunna slutföra den prekliniska utvecklingen av GS-248.

Gesynta Pharma AB har tillkännagett att man framgångsrikt avslutat sin första finansieringsrunda. Ett konsortium av branschkunniga investerare kommer att ge det ekonomiska och strategiska stöd som behövs för att föra företaget till sin nästa viktiga milstolpe, nämligen att 2019 gå in i klinisk fas 1 med sin substans GS-248. Samtidigt tillförs bolaget ytterligare senior expertis och erfarenhet genom att Gunnar Olsson och Maarten de Château tar plats i styrelsen.


- Vi är mycket nöjda med att se våra nuvarande och nya ägare tillhandahålla de resurser som krävs för att förbereda GS-248 för sin första kliniska prövning. Vår strategi är att snabbt demonstrera klinisk proof of concept. De nya finansiella resurserna, tillsammans med den fantastiska kompetensen inom läkemedelsområdet som vi nu får in i styrelsen, är en förutsättning för att vi ska kunna utvecklas effektivt säger Patric Stenberg, VD för Gesynta Pharma AB i ett pressmeddelande.

Gesynta Pharma grundades hösten 2017 efter att ha verifierat och utvecklat sin affärsidé med stöd av KI Innovations. Bolaget är ett privatägt läkemedelsföretag med bas i Stockholm som utvecklar nya orala behandlingar för patienter med kroniska inflammatoriska tillstånd. Det finns idag ett stort medicinskt behov av effektiva och säkra behandlingsalternativ för kronisk inflammation. Den viktiga forskning som ligger till grund för Gesynta Pharma bedrivs vid Karolinska Institutet.

  • -Detta är fanstatiskt roligt och vi önskar Gesynta Pharma lycka till, säger Lilian Wikström, VD på KI Innovations. Här ser vi ett tydligt exempel på vad samlade resurser och gemensamma mål kan föra med sig. Med hjälp av den interna och externa expertis som KI Innovations ställer till uppfinnares förfogande har vi aktivt stöttat Gesynta. Att få in rätt expertis i ett tidigt skede är helt avgörande, tillägger Lilian Wikström.

Om Gesynta Pharma AB

Gesynta Pharma AB är ett privatägt svenskt företag beläget i Stockholm, baserat på forskning från Karolinska Institutet, och med initialt innovationsstöd från Karolinska Institutet Innovations AB, NovoNordisk och Vinnova. Gesynta Pharma AB utnyttjar sin expertis inom arakidonsyraforskning för att studera användandet av m-PGES-1 hämmare inom nischindikationer vid kronisk inflammation. Företagets strategi är att visa tecken på klinisk effekt (”proof of concept”) inom sådana indikationer, för att sedan söka en partner med resurser att exploatera den fulla kommersiella potentialen inom flertalet terapiområden. Gesynta Pharma AB består av en liten organisation och drivs aktivt av sina grundare och styrelsemedlemmar, som bidrar med lång erfarenhet inom läkemedelsutveckling, juridik, affärsutveckling samt medicinsk forskning inom mPGES-1 området. För mer information om Gesynta Pharma AB, vänligen besök www.gesynta.se.

Om Karolinska Institutet Innovations AB

KI Innovations är en inkubator och ett helägt dotterbolag till Karolinska Institutets holdingbolag. KI Innovations nyttiggör forskningsresultat inom life science genom att utvärdera och verifiera projekt med kommersiell potential samt stödjer den affärsmässiga utvecklingen till bolagisering eller licensiering. Karolinska Institutets innovationssystem erbjuder utbildning, professionella nätverk, finansiering, expertkompetens inom entreprenörskap och affärsutveckling samt inkubationsmöjligheter för projekt och företag inom life science. www.karolinskainnovations.ki.se

Karolinska Institutet Innovations AB hjälper forskare – vid Karolinska Institutet och andra universitet – att kommersialisera tidiga upptäckter inom life science.


Om KI Innovations

Karolinska Institutet Innovations AB hjälper forskare – vid Karolinska Institutet och andra universitet – att kommersialisera tidiga upptäckter inom life science. Forskare, som gör upptäckter som kan komma många människor till godo, får en affärsmöjlighet via KI Innovations. Det kan handla om forskning som leder till nya läkemedel, olika former av medicintekniska lösningar eller diagnostiska verktyg. KI Innovations har ett nätverk av experter med stor erfarenhet av varje steg i utvecklingsprocessen, från bedömning av potentialen i tidiga upptäckter inom life science fram till försäljning, licensiering eller bolagisering.


Kontaktpersoner

Maria Berner-Holmström
Kommunikationsansvarig
Maria Berner-Holmström